Κοσμήτορας

Καθηγητής Σάββας Κατσικίδης

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης  (Πρόεδρος)

Καθηγήτρια Χαρούλα Αγγελή

Καθηγήτρια Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Έλληνας (Πρόεδρος)

Καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ

Καθηγητής Γιάννης Παπαδάκης

Τμήμα Νομικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη-Τατιάνα Συνοδινού

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ

Τμήμα Ψυχολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου  (Πρόεδρος)

Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Ελένη Βλαχάκου

Μαρία Δίπλαρου

Αντρέας Λαού

Σταύρος Χατζηγεωργίου

Γραμματέας

Δώρα Γρηγορίου-Κουλέρμου