Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής ήταν μια από τις πρώτες ιδρυθείσες σχολές του Πανεπιστημίου που δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της το 1992, όπου λειτουργούσαν εφτά προγράμματα σπουδών. Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που προσέλκυε η σχολή σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου και η μη ύπαρξη συνάφειας των γνωστικών της αντικειμένων δυσχαίρεναν την ομαλή λειτουργία της και την μελλοντική της ανάπτυξη. Έτσι το 2003 η σχολή διαχωρίστηκε σε δύο νέες σχολές την Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σήμερα η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής είναι μια από τις έξι σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα πρώτα τμήματα της σχολής ήταν το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Αργότερα προστέθηκαν ακόμα δύο Τμήματα: Το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Νομικής.

Αναλυτικά, σήμερα, η Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Νομικής

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα: ένα στη Δημοτική Εκπαίδευση και ένα στην Προδημοτική. Επίσης προσφέρει ακόμα έξι μεταπτυχιακά προγράμματα που τα δύο είναι σε επίπεδο Μαστερ και άλλα τέσσερα σε επίπεδο Μαστερ και Διδακτορικού. Το τμήμα προσφέρει σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την υλοποίηση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών στόχων του τόπου.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο δύο πτυχία: της Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης προσφέρει και δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο διδακτορικού στα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και των Πολιτικών Επιστημών. Βασικός στόχος του τμήματος είναι η αγωγή και η έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα που την αφορούν.

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα πρόγραμμα σε προπτυχιακό επίπεδο αυτό της Ψυχολογίας. Σε επίπεδο Μεταπτυχιακό υπάρχουν δύο προγράμματα το πρώτο αφορά στην απόκτηση τίτλου Μαστερ στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και το δεύτερο αφορά στην απόκτηση τίτλου Διδακτορικού στην Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Το Τμήμα Νομικής προσφέρει ένα πρόγραμμα σε προπτυχιακό επίπεδο, αυτό της Νομικής. Στο παρόν στάδιο δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η έναρξη των πρώτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων προγραμματίζεται για το 2013.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής πέραν από την προαγωγή της διδασκαλίας στα γνωστικά πεδία που την αφορούν, αναπτύσσει και σημαντικό ερευνητικό έργο διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Κυπριακής κοινωνίας σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Διάφορες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας που διεξάγει η σχολή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΙΠΕ, το Ίδρυμα Λεβέντη κ.ά.