Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 3 Απριλίου και 12 Ιουνίου 2019 αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 47 Διδακτορικών Τίτλων στις 28 Ιουνίου 2019.
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.