Τμήμα Όνομα Παρουσιάση Ημερομηνία
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ιωάννου Μαρία Does (digital) Activism Matter? Exploring the Evolution of Collective Action: The Case of Irianna's Solidarity Movement in Greece 13.12.1019
Χημείας Elisas Alloa «Structural characterization of organic conjugated dyes through vibrational and time-resolved techniques» 5.12.2019
Πληροφορικής Παναγιώτα Νικολάου Total Cost of Ownership Optimization for Edge and Cloud
Data-Centers
6.12.2019
Βιολογικών Επιστημών Αντρέας Χριστοφίδου 3.12.2019
Πληροφορικής Άριστος Αριστοδήμου Machine Learning for Privacy Preserving Data Publishing and the Analysis of Categorical Data in the Medical Domain 28.11.2019
Πληροφορικής Σάββας Καρατσιόλης Conditional Generative Denoising Autoencoder 25.10.2019
Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Ανδρέας Θεοδοσίου Η Γενική Περιοδική Πυρκαγιά στην Ηρακλείτιδα Κοσμολογική Σκέψη 31.10.2019