Εκτύπωση
European Investment Fund logo.svg        flag yellow high        University of Cyprus    
 
 
 
Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus+
 
Παρουσίαση
 
Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ Master Degree Loans είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, μέσω των οποίων μπορεί ένας φοιτητής να καλύψει τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+. Σκοπός αυτών των δανείων είναι να στηρίζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους προστατεύουν από πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω κοινωνικών διασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα:
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loan»  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιδρύματος για διεθνοποίηση, στοχεύει στη προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ στα προγράμματα σπουδών του που προσφέρονται σε διεθνείς γλώσσες, από υποψηφίους από τις  χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη που επωφελείται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει ποσό ύψους 4 εκ. Ευρώ. Σταδιακά θα εισαχθούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου περισσότεροι από 240 ευρωπαίοι  φοιτητές (Σεπτέμβριος 2018: 70, Σεπτέμβριος 2019: 80, Σεπτέμβριος 2020: 90).  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα απαιτήσει καμίας μορφής  εγγύηση εκ μέρους των φοιτητών και ούτε  εγγυήσεις τρίτων.  Θα  προσφέρει το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα με ευνοϊκές συνθήκες για τον φοιτητή.
 
   
Διάρκεια
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναβάλλουν την πληρωμή των διδάκτρων ή/και των εξόδων διαμονής για δύο χρόνια. Τα δάνεια παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξής:

 
Όροι Συμμετοχής

Πώς να υποβάλετε αίτηση
 
Θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα:
Περισσότερες πληροφορίες
 
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις των δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+, επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους: