Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων. 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος μάστερ ή διδακτορικού τίτλου. Στα μεταπτυχιακά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διπλώματος μάστερ εγκρίνεται από το συμβούλιο του τμήματος, ενώ η απονομή διδακτορικού τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

Διαπανεπιστημιακά προγράμματα, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να προσφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα.  Τα προγράμματα  Οικονομική ΑνάλυσηΜΒΑFinancial Economics, Μηχανικής Πετρελαίων, Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου, Master in European Studies , Master in Human Resource Management  , Master in Intelligent Critical Infrastructure Systems και Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship -TIME MBE) προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.  Επίσης Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρονται στη γαλλική γλώσσα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην "ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό".


Κατάλογος με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο
(αλφαβητικά ανά τμήμα και ανά πρόγραμμα σπουδών):

 ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές Μάστερ/ Διδακτορικό
Γλωσσολογία Διδακτορικό
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Μάστερ
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Μάστερ
Μεταφραστικές Σπουδές Διδακτορικό
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Διδακτορικό

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό)

Μάστερ

Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διατμηματικό)

Μάστερ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Βιοϊατρικές Επιστήμες  (Μάστερ)

Βιοϊατρικές Επιστήμες (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό

Βιοποικιλότητα και Οικολογία (Μάστερ)

Βιοποικιλότητα και Οικολογία (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική Μάστερ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό) Μάστερ/Διδακτορικό

Νεοελληνική Φιλολογία

Μάστερ/Διδακτορικό
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαλλικές Σπουδές Διδακτορικό
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Μάστερ

Ευρωπαϊκές Σπουδές (Μάστερ),

Ευρωπαϊκές Σπουδές (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA Μερικής και Πλήρης Φοίτησης - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Διδακτορικό
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Μάστερ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική Μάστερ/Διδακτορικό
Γλώσσα και Εκπαίδευση Διδακτορικό
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (σε συνεργασία με Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ΠΚ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Μάστερ
Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος Μάστερ
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Μάστερ/Διδακτορικό
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Εκπαιδευτική Τεχνολογία Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Θρησκευτική Παιδεία Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Νηπιοσχολική Αγωγή Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής Μάστερ/Διδακτορικό
Μαθηματική Παιδεία Μάστερ/Διδακτορικό
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Μάστερ/Διδακτορικό
Σπουδές Φύλου (σε συνεργασία με Κέντρο Σπουδών Φύλου και Έδρα Unesco για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων) Μάστερ/Διδακτορικό
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Μάστερ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Μάστερ)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό

Μηχανικοί Υπολογιστών (Μάστερ)

Μηχανικοί Υπολογιστών (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems ( σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία "ΚΟΙΟΣ"  και το Imperial College London (στην αγγλική γλώσσα)
Μάστερ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Αρχαία Ιστορία Μάστερ/Διδακτορικό
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό) Μάστερ/Διδακτορικό
Μεσογειακή Αρχαιολογία από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα Μάστερ/Διδακτορικό
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Μάστερ/Διδακτορικό
Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ος αιώνας) Μάστερ/Διδακτορικό
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διατμηματικό) Μάστερ
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (στην αγγλική γλώσσα) Μάστερ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών (σε συνεργασία με Πανεπιστήμια Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας, Τουρκίας) Μάστερ
Κλασικές Σπουδές Μάστερ/Διδακτορικό
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκσυγχρονισμό (σε συνεργασία με 41 πανεπιστήμια από κράτη μέλη της ΕΕ) Μάστερ
Κοινωνιολογία Διδακτορικό
Πολιτική Επιστήμη Διδακτορικό
Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις) Μάστερ
Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική) Μάστερ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Financial Economics (στην αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ Μερικής και Πλήρης Φοίτησης - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ

Χρηματοοικονομική (Μάστερ)

Χρηματοοικονομική (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μάστερ/Διδακτορικό
Εφαρμοσμένη Στατιστική Μάστερ
Καθαρά Μαθηματικά Μάστερ/Διδακτορικό
Στατιστική Διδακτορικό
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Μάστερ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ   Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Μάστερ

Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (Μάστερ)

Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό

Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία (Μάστερ) 

Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία (Διδακτορικό) 

Μάστερ/Διδακτορικό
ΝΟΜΙΚΗΣ   Νομική  Διδακτορικό
Νομική Μάστερ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship - TIME MBE) (στην αγγλική γλώσσα) (σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen University Ολλανδίας)  Μάστερ
Financial Economics (στην αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ
Οικονομικά Διδακτορικό
Οικονομική ανάλυση (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Μάστερ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Cognitive Systems (σε συνεργασία με Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ και ΑΠΚΥ) Μάστερ
Διαδικτυακός Υπολογισμός Μάστερ
Επιστήμη της Πληροφορικής Μάστερ
Ευφυή Συστήματα Μάστερ
Πληροφορική Διδακτορικό
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό Πρόγραμμα) Μάστερ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Μάστερ
Μηχανική Πετρελαίων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Μάστερ
Μηχανικοί Περιβάλλοντος Μάστερ/Διδακτορικό

Πολιτικοί Μηχανικοί (Μάστερ)

Πολιτικοί Μηχανικοί (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
Πολιτικοί Μηχανικοί/Ανάλυση Κατασκευών Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Αντισεισμική Μηχανική Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Γεωτεχνική Μηχανική Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά Μάστερ
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διατμηματικό) Μάστερ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τουρκικές Σπουδές (Μάστερ)

Τουρκικές Σπουδές (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΦΥΣΙΚΗΣ  High Performance Computing for Life Sciences, Engineering and Physics (HPC - LEAP European Joint Doctorate) (σε συνεργασία με Ινστιτούτο Κύπρου και University of Wuppertal, Γερμανίας) Διδακτορικό
Αρχές Φυσικής Μάστερ

Φυσική

Μάστερ/Διδακτορικό
XHMEIAΣ 

Χημεία

Μάστερ/Διδακτορικό
Χημεία Τροφίμων Μάστερ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ       Cognitive Systems (σε συνεργασία με Τμήμα Πληροφορικής ΠΚ και ΑΠΚΥ) Μάστερ
Γνωστική - Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάστερ
Κλινική Ψυχολογία Διδακτορικό
Κοινωνική - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Μάστερ
Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (σε συνεργασία με Παιδαγωγικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών) Μάστερ
Σχολική Ψυχολογία (Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα) Μάστερ
Ψυχολογία Διδακτορικό