Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί αριθμό υποτροφιών σε νέους φοιτητές που εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ) ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος.  Οι υποτροφίες χορηγούνται  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και  παραχωρούνται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του ΠΚ, τα Ίδια Έσοδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) και τα έσοδα των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών. Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν επίδομα) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Elliniki_Prokirixi_Earino_2019_2020.pdf
 
 
ΥΠΟΤΡΟΦIA ΣΕ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2019.   Η  υποτροφία  καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Elliniki_Prokirixi_Earino_2019_2020.pdf
 
 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ "ΚΟΙΟΣ"

Υποτροφίες για Διδακτορικούς Φοιτητές - Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ¨ΚΟΙΟΣ"    


 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΛΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ 

 

Ακαδημαϊκή Υποτροφία Διάκρισης Ρόη Πογιατζή εις Μνήμη του Πολυαγαπημένου Αποβιώσαντος Αδελφού του Άλκη Πογιατζή για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019

https://ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Ypotrofies/Roys_Poyiadjis_Greek_2018.pdf

 


 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υποτροφίες διδακτορικών φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 


 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 

Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.


 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2019. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Elliniki_Prokirixi_Earino_2019_2020.pdf

 


 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να παραχωρεί αριθμό υποτροφιών από τα ίδια έσοδα του προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση των υποτροφιών είναι η προκήρυξή τους. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική, υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά πλαίσια παραχώρησης υποτροφιών ως εξής:

  • Υποτροφίες προς Διδακτορικούς Φοιτητές

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που φοιτούν ήδη σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες παραχωρούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος και δεν είναι ανανεώσιμες.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ενεργοί φοιτητές πλήρους φοίτησης κατά το εξάμηνο που υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας. Διδακτορικοί φοιτητές που λαμβάνουν άλλη υποτροφία/εισόδημα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από άλλο φορέα/οργανισμό/ίδρυμα ή που εργοδοτούνται εκτός ή εντός Πανεπιστημίου Κύπρου σε οποιαδήποτε θέση αποκλείονται από την παραχώρηση υποτροφίας. Η υποτροφία περιλαμβάνει τις δόσεις των διδάκτρων δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και επίδομα ύψους €8.000 το οποίο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους €4.000 με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου αφού βεβαιωθεί ότι ο φοιτητής έχει εγγραφεί σε μαθήματα.  Η καταβολή του επιδόματος θα αρχίσει αφού γίνουν οι σχετικές πιστώσεις με βάση τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα.  Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί ότι η/ο φοιτήτρια/ής έχει εγγραφεί σε μαθήματα.  Ο όρος «μαθήματα» περιλαμβάνει και εγγραφή σε συγγραφικά ή ερευνητικά στάδια.

  • Προκήρυξη Υποτροφίας σε 55 Διδακτορικές/ούς φοιτήτριες/ές του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
  • Πλαίσιο Παραχώρησης Υποτροφιών σε Διδακτορικούς Φοιτητές
  • Έντυπο Υποβολής Αίτησης για Παραχώρηση Υποτροφίας

   

Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτηση τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών μετά από την προκήρυξη των υποτροφιών (Έντυπο Αίτησης). Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.

Αυτές οι υποτροφίες απευθύνονται σε νέους διδακτορικούς φοιτητές που εισάγονται σε προγράμματα σπουδών ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και συνεχίζουν τις σπουδές τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και χρηματοδοτούνται με ποσοστό 50% από το κεντρικό αποθεματικό των μεταπτυχιακών διδάκτρων και με ποσοστό 50% από τα μεταπτυχιακά δίδακτρα του Τμήματος που παραχωρεί των υποτροφία. Τα τμήματα μπορούν να παραχωρήσουν και πέραν της μίας υποτροφίας ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτή την περίπτωση 70% της υποτροφίας καταβάλλεται από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων του τμήματος και 30% από το κεντρικό αποθεματικό των μεταπτυχιακών διδάκτρων. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρώνοντας το ειδικό Έντυπο Αίτησης για παραχώρηση υποτροφιών μετά από την προκήρυξη των υποτροφιών (Έντυπο Αίτησης). Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορεί να προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού οι οποίες απευθύνονται σε Κύπριους απόδημους και σε πολίτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παραχώρησης των υποτροφιών είναι η ανάπτυξη των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την Ομογένεια και η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες (Έντυπο Αίτησης για Υποτροφίες). Στο παρόν στάδιο ΔΕΝ υπάρχει ενεργή διαδικασία υποβολής αίτησης για παραχώρηση υποτροφίας.