Print
Academic Staff
DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY
 
Professors of the Department:
Natasha Constantinidou
Stella Demesticha
Maria Iacovou
Maria Kantirea
Vasiliki Kassianidou
Georgios Kazamias
Aggel Nicolaou-Konnari
Demetris Kontogeorgis
Ourania Kouka
Theodoros Mavrogiannis
Michalis Olympios
Petros Papapolyviou
Georgios Papasavvas
Maria Parani
Christopher Schabel
Athanasios Vionis
 
Special Scientists
Christina Ioannou
Chrysovalantis Kyriakou
Lykourgos Kourkouvelas
Noli Moyssi
Maria Hadjiathanasiou
Anastasia Hamatsou
 

Postdoctoral Researchers:
Charalambos Paraskeva
Vasiliki Lysandrou
 
Research Assistants:
Maria Panayiotou
 
Research Associates:
Maria Mina
Simon Phillips