Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
 
 
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019.
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή μέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019.
 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μεταλλικές Κατασκευές», μέχρι τη Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019.
 
Tο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου στην ειδικότητα «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική» μέχρι τη Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019.
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Νευροφαρμακολογία - Ψυχοφαρμακολογία», μέχρι το Σάββατο 03 Αυγούστου 2019.
 
Το Τμήμα Πληροφορικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Διαχείριση Δεδομένων», μέχρι τη Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2019.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Δημοσιογραφία και Μέσα Επικοινωνίας», μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών  προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία», μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.