Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
 
 
 
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μαθηματική Παιδεία», μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019
 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στις ειδικότητες: Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Επιχειρησιακή Διοίκηση, Διοικητική Επιστήμη, Επιχειρηματικότητα ή Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση, μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019
 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, σε μια από τις ειδικότητες: Επεξεργασία Σήματος/ Επεξεργασία Εικόνας/ Μηχανική Όραση, μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019  
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Λογιστική ή Χρηματοοικονομική», μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019 
 
Η Ιατρική Σχολή προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Γενική Χειρουργική», μέχρι την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019