Εκτύπωση

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2008 - 31/08/2009)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2009 - 31/08/2010)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2010 - 31/08/2011)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2011 - 31/08/2012)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2012 - 31/08/2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2013 - 31/08/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2014 - 31/07/2015)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2015 - 31/07/2016)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MUHANNA & CO ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (CLAIM RATIO) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (CLAIM RATIO) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΗΜ. 31/10/2013).

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

RADIOLOGICAL HEALTH CARE SERVICES (γενικά)

RADIOLOGICAL (προσφορά MRI)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE (01/08/2016-31/07/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2016-31/07/2020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVESAL LIFE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE (01/09/2011-31/07/2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2015-31/07/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2014-31/08/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2011-31/08/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2011-31/08/2014

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 01/09/2011 - 31/08/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 01/09/2011 - 31/08/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 01/09/2011 - 31/08/2014

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση)