Όνομα Μήνας Ημερομηνία
2017    
Πρωτοχρονιά Ιανουάριος 1
Θεοφάνια Ιανουάριος 6
Καθαρή Δευτέρα Φεβρουάριος 27
Εθνική Επέτειος Μάρτιος 25
Εθνική Επέτειος Απρίλιος 1
Μεγάλη Πέμπτη Απρίλιος 13
Μεγάλη Παρασκευή Απρίλιος 14
Δευτέρα του Πάσχα Απρίλιος 17
Τρίτη του Πάσχα Απρίλιος 18
Εργατική Πρωτομαγιά  Μάιος  1
Αγίου Πνεύματος Ιούνιος 5
Κοίμηση της Θεοτόκου Αύγουστος 14 - 20
Κυπριακή Ανεξαρτησία Οκτώβριος 1
Εθνική Επέτειος Οκτώβριος 28
Παραμονή Χριστουγέννων Δεκέμβριος 24
Χριστούγεννα Δεκέμβριος 25
Επομένη Χριστουγέννων Δεκέμβριος 26
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Δεκέμβριος 31
     
2018    
Πρωτοχρονιά Ιανουάριος 1
Θεοφάνια Ιανουάριος  6
Καθαρή Δευτέρα Φεβρουάριος 19
Εθνική Επέτειος Μάρτιος 25
Εθνική Επέτειος Απρίλιος  1
Μεγάλη Πέμπτη Απρίλιος  5
Μεγάλη Παρασκευή Απρίλιος  6
Δευτέρα του Πάσχα Απρίλιος  9
Τρίτη του Πάσχα Απρίλιος  10
Εργατική Πρωτομαγιά Μάιος  1
Αγίου Πνεύματος Μάιος  28
Κοίμηση της Θεοτόκου Αύγουστος  13-19
Κυπριακή Ανεξαρτησία Οκτώβριος  1
Εθνική Επέτειος  Οκτώβριος  28
Παραμονή Χριστουγέννων Δεκέμβριος  24
Χριστούγεννα Δεκέμβριος  25
Επομένη Χριστουγέννων Δεκέμβριος 26
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Δεκέμβριος 31