Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι και τις 18 Απριλίου 2021.

Το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (μερικής απασχόλησης), μέχρι τις 24 Απριλίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) με πλήρη απασχόληση, στο Κεντρικό Αρχείο, Τομέας Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών), μέχρι τις 8 Απριλίου 2021.

Το Τμήμα Λoγιστικής και Χρηματοοικονομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) με σκοπό την διοικητική υποστήριξη του Ινστιτούτου, μέχρι και τις 5 Απριλίου 2021.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 20 Απριλίου 2021.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 09 Απριλίου, 2021.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 09 Απριλίου, 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικές Σπουδές/Κοινωνικά Θέματα στο Νηπιαγωγείο, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία στο αντικείμενο Μουσική και η Διδακτική της, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία - Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στην Προδημοτική Εκπαίδευση, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 583: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δυναμικών Περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 542: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 391: Διδακτική των Αγγλικών, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 331: Διδακτική των Μαθηματικών, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 238: Σχεδιασμός και Τεχνολογία, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 204: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 171: Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 170: Πρωτομαθηματικές Έννοιες, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 101: Θεωρία της Παιδείας, μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2021.

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση με σκοπό την υποστήριξη του έργου Υποστήριξη Συστήματος SAP, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι και τις 07 Μαΐου 2021.

Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μια (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 22 Μαρτίου, 2021.

Tο Τμήμα Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι και τις 29 Μαρτίου 2021.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο πλαίσιο του έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» μέχρι και τις 19/03/2021.

Το Τμήμα Νομικής ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 17 Μαρτίου 2021.

The NIREAS International Water Research Center in collaboration with KIOS Research and Innovation Center of Excellence announces one (1) Research Associate, Post-doctoral Researcher position, until the 26th of March 2021.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας στο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα CLIPE, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021. 

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) , μέχρι τις 12 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα Αρχαία Ελληνικά, μέχρι τις 16 Απριλίου 2021.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 325: Δημιουργικό Δράμα, μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021. 

Η Πρυτανεία ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Μεταφραστή/ριας), μέχρι και τις 08 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει δυο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία των μαθημάτων Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη και Δημοσιογραφία, μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2021.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.