Το Τμήμα Οικονομικών προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται Αιτήσεις για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.

Τα ερευνητικά εργαστήρια «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» και «Network for Urban and Transit Studies» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 23 Απριλίου 2020.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 3 Απριλίου 2020.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 10 Απριλίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020.

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2020. 

Το Ερευνητικό Κέντρο EMPHASIS ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου(Σχεδιαστής Γραφικών/Διαχειριστής Γραφείου), μέχρι τις 16 Μαρτίου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Θερινό Εξάμηνο 2020, μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής ανακοινώνει μία θέση Ειδικού Επιστήμονα, μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2020.

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 09 Μαρτίου 2020.

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Μοριακού Βιολόγου), μέχρι τις 06 Μαρτίου 2020.

Το Tμήμα Χημείας ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 6 Μαρτίου 2020.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου στον Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2020.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι τις 08 Μαρτίου 2020.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου στο Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας, μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο Γραφείο Νομικών Θεμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (CY-Biobank), ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Τα ερευνητικά εργαστήρια «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» και «Network for Urban and Transit Studies» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνουν δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2020.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.