Βοηθητικό Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

 
 
Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού - LINC του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει τρείς (3) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 06 Νοεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και την 01 Νοεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και την 01 Νοεμβρίου 2017.
 
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ''ΚΟΙΟΣ'' του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2017.
 
Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017.
 
Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017.
 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017.
 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Οικονομικών ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα, μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2017.
 
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2017.
                               
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018, μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2017.