Εκτύπωση
 
 
Το Διατμηματικό και Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2018.
 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Καινοτόμων Εφαρμογών της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2018
 
 
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας ή περισσότερων κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 13 Απριλίου 2018.
   
Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής "Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός" ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 23 Μαρτίου 2018. 
     
The Department of Education announces one (1) Special Scientist position until the 15th of April 2018.
 
The Department of Education announces one (1) Special Scientist position until the 15th of April 2018.
              
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018.