Εκτύπωση
 
Το Τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα μέχρι και τις 08 Ιανουαρίου 2018.
 
Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδών ανακοινώνει τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα, μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2017.
 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018.
 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018.
      
Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2018.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2018.