Εκτύπωση
 
 
 
 
 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα, μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2018.
 
 
 
 
 
 
 
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική της Γλωσσικού Μαθήματος", μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2018.
 
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο "Διδακτική των Μαθηματικών", μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2018.
 
Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2018.
 
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα, μέχρι και τις 27 Ιουλίου 2018.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το μάθημα "Αστυνόμευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα", μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2018.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το μάθημα "Εισαγωγή στην Αστυνόμευση", μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2018. 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το μάθημα "Εισαγωγή στην Ποινική Δικαιοσύνη", μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2018.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το μάθημα "Ζητήματα Εγκληματολογίας", μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2018.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το μάθημα "Αστυνόμευση και Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις", μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2018.
 
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1)  θέση Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018.