Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Είμαστε ευτυχείς που το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μία από τις επιλογές σας για τις σπουδές σας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρότι σχετικά καινούργιο, αφού δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές το 1992, έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο ...περισσότερα
internationalStud1 diploma