ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
 
Η διακίνηση για κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2018 (για τις συμφωνίες της πρόσκλησης 2016 και μέχρι 31 Ιουλίου 2019 (για τις συμφωνίες της πρόκλησης 2017).
 
Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχει όλο το διοικητικόΠροσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Διάρκεια κατάρτισης: 5 εργάσιμες μέρες μη συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού
 
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.
 
Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Επιλογής Erasmus+.
 
Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής, τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στις χώρες εταίρους για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018.
 
 
 
Χρήσιμα έντυπα
 
Mobility Agreement for Training - Συμφωνία για Κατάρτιση μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί  για εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)
 
Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας
 
Χρηματοδότηση
 
160 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού -(Πίνακας 1)

Επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής σε Km (Πίνακας 2)
 
Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (Πίνακας 3Α για τις συμφωνίες της Πρόκλησης 2016)
 
Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (Πίνακας 3Β για τις συμφωνίες της Πρόκλησης 2017)