ΠΡΟΓΡΑΜΜA ERASMUS+

ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (STT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
 
Η δεύτερη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus + Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 έχει οριστεί ως η 20η Φεβρουρίου 2020.
Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020.
 
Για έγκαιρη παραλαβή των αιτήσεων εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας παρακαλείται το προσωπικό που θα υποβάλει αίτηση να αποστείλει και με e-mail τα έντυπα σκαναρισμένα σε μορφή pdf όπως αναφέρεται και στη διαδικασία συμμετοχής.

Σημειώνεται πως θα εγκρίνεται η συμμετοχή μέχρι δύο ατόμων το μέγιστο στο ίδιο Πανεπιστήμιο ή οργανισμό υποδοχής. Σε ειδικές περιπτώσεις θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής μέχρι και 3 μελών διοικητικού προσωπκού Erasmus αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 
Άτομα που συμμετείχαν τα τελευταία 3 χρόνια σε Erasmus Κατάρτιση δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση στην πρώτη πρόκληση υποβολής αιτήσεων. Σε επόμενες προσκλήσεις και αν δεν υπάρχουν αιτήσεις από άτομα που δεν συμμετείχαν ξανά και υπάρχουν θέσεις δύναται οι αιτήσεις να εξετάζονται κατ’εξαίρεση.

Δεν θα εγκρίνονται άτομα για συμμετοχή σε κατάρτιση σε οργανισμό υποδοχής στον οποίο συμμετείχαν ξανά στο παρελθόν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η περίοδος διακίνησης μπορεί να είναι μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Συμμετοχής και Δραστηριότητες Επίδρασης, τις Προϋποθέσεις και Διαδικασία συμμετοχής, τα Κριτήρια και την Επιτροπή επιλογής, το Έντυπο Αίτησης, τη Χρηματοδότηση καθώς και η λίστα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και άλλες επιλογές για εξεύρεση οργανισμών υποδοχής, όπως οργανωμένες εβδομάδες Erasmus (Erasmus Staff Weeks).
 
 
IMOTION PLATFORM for staff weeks: http://staffmobility.eu/
 
Χρήσιμα έντυπα

Έντυπο αίτησης - (υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογραμμένο μαζί με την προέγκριση του οργανισμού υποδοχής για εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)
 
Mobility Agreement for Training - Δείγμα Συμφωνίας για Κατάρτιση μεταξύ δικαιούχου και οργανισμών αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη μετά την έγκριση συμμετοχής από το ΠΚ)

Δείγμα τελικής Έκθεσης για το ΠΚ - υποβάλλεται από τον Συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης ΕΕ - EU SURVEY - υποβάλλεται από Συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

Πίνακες χρηματοδότησης

Πίνακας 1 - Μέγιστα και έλαχιστα ποσά ημερήσιας αποζημίωσης (διαμονής/διατροφής) ανά χώρα προορισμού
Πίνακας 2 - Επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση σε Km μεταξύ των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής
Πίνακας 3 - Κατανομή ημερήσιας αποζημίωσης ανάλογα με το κόστος διαμονής

Μέγιστο ποσό αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων επιδόματος ταξιδιού και επιδόματος διαμονής διατροφής 1160 ευρώ ανά άτομο.
Θα δίνεται προκαταβολή ύψους 70% του συνολικού ποσού πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Γενικές πληροφορίες