Η αποστολή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας στο ΠΚ μέσω: της αναβάθμισης / ενίσχυσης της διεθνοποίησης, της διεθνούς δικτύωσης και της κινητικότητας, της προσέλκυσης και της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων στους χώρους του ΠΚ και της προβολής του έργου του ΠΚ μέσω ποιοτικών εκδόσεων... περισσότερα
         erasmus-logo      unica      Santader