Μήνυμα Καλωσορίσματος

Η αποστολή της ΥΠΣ είναι η συνεχής παρακολούθηση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η παροχή, με ασφάλεια και λειτουργικότητα, των απαραίτητων υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας...περισσότερα

Αγαθοκλής Στυλιανού
Προϊστάμενος Υ.Π.Σ.