Director Stylianou Agathoclis
   
 Senior IT Officers Konstantinou Alexandros
   
IT Officers Fellouka Eleni
  Iasonos Aggela
  Kappos Georghios
  Militos Charalambos
   
 Assistant IT Officers Christodoulou Antri
  Hadjipollas Marios
  Kounouni Katerina
  Kyprianou Christina
   
Secretarial Officer Peppou Anna
   
Secretary Chrysafi Irida
   
Office Assistant Nicolaou Xenios