Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Τομέας Πληροφορικής Υποστήριξης
 
Tηλέφωνο: 22 89 2222
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 17:45
 
Μηχανικός Επιφυλακής
Τηλέφωνο: 99 536858
 IT-Support