Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου (Κ.Ε.ΔΙ.Π.).
 
Η Κίνηση έχει εγγραφεί ως Συντεχνία τον Οκτώβριο του 2011 και πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη εκλογική της συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου του 2011.
 
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η πλήρης ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου για όλα τα θέματα που αφορούν και διαχειρίζεται η Κίνηση. Θεωρούμε την επαφή μας με τα μέλη και τους υπόλοιπους συναδέλφους του Πανεπιστημίου ως απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας, για διασταύρωση εμπειριών και απόψεων και ενδυνάμωση των θέσεων που λαμβάνουμε στην προσπάθεια μας για βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
 
Για το σκοπό αυτό, στην ιστοσελίδα, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή και το έργο της Κίνησης, τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και τα θέματα που τυγχάνουν ή έτυχαν χειρισμού από την Εκτελεστική Γραμματεία καθώς και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει η Κίνηση.
 
Με γνώμονα την πλήρη ενημέρωση και τη διαφάνεια επιθυμούμε να καταστήσουμε την επικοινωνία μας με τα μέλη αλλά και όλους τους επισκέπτες περιεχτική και επικαιροποιημένη.
 
Εκτελεστική Γραμματεία
Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού