Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Σωματείο από το Μάρτιο του 2002. Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Ο βασικός σκοπός ίδρυσης του ήταν, και παραμένει να είναι, η ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των Τομέων της Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού στην Κύπρο και το Εξωτερικό.
 
Στα 17 χρόνια λειτουργίας του, το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α στόχευσε με συνέπεια στην επίτευξη του βασικού σκοπού ίδρυσης του αναλαμβάνοντας ποικίλες εργασίες στους τομείς της Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης. Στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο χώρο της επιστημονικής επιμόρφωσης και αξιολόγησης στην Κοινωνία της Γνώσης της Κύπρου, προσφέροντας ένα αριθμό υψηλής στάθμης προγραμμάτων και αξιολογήσεων είτε σε ειδικά θέματα, είτε σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Τα εργασιακά τεστ ικανοτήτων έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό οργανισμών με μεγάλη επιτυχία και ύψιστη εξυπηρέτηση. Το προσωπικό είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ψυχομετρικών εργαλείων με ευρύ πείρα και αυτό διασφαλίζει στους πελάτες ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υψίστης ποιότητας.