Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συστήνεται με το Άρθρο 13 του Καταστατικού του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τους κάτωθι:

 • Ειρήνη - Άννα Ν. Διακίδου, Πρόεδρος
 • Άννα Τσιακκή Μάντη, Αντιπρόεδρος
 • Βάκης Ανδρέου, Ταμίας
 • Χριστίνα Αβρααμίδου, Γραμματέας
 • Ανδρέας Σωτηρίου, Μέλος
 • Ελπίδα Κεραυνού - Παπαηλιού, Μέλος
 • Λουκάς Λουκά, Μέλος
 • Παναγιώτης Σταυρινίδης, Μέλος
 • Δήμητρα Δημήτρη, Μέλος
 • Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου, Μέλος
 • Μέλος ΦΕΠΑΝ