ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2017 - 2018


Για ηλεκτρονικές εγγραφές στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑΑ http://ucy.ac.cy/kepeaa/index.php/el/
 
 
Διδάσκουσα Δαμασκηνή Μετζιδάκη
Αίθουσα Εργαστήριο γλωσσών, ισόγειο Καλλιπόλεως 29 (πάροδος επί της Χαλκηδόνος)
Έναρξη 04/10/2017 Λήξη 24/11/2017
Τετάρτη και Παρασκευή 19.00-21.00
Διαγνωστική εξέταση Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

Διδάσκουσα Διαμάντω Μακρή
Αίθουσα Αίθουσα ΙΜ307, 3ος όροφος Ιακώβειο κτήριο, Καλλιπόλεως 29 (πλησίον Αγ. Νικολάου)
Έναρξη 03/10/2017 Λήξη 16/03/2018
Τρίτη και Παρασκευή 15.00-17.00
Διαγνωστική εξέταση Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου
 

Διδάσκουσα Δρ Αντρέας Αθανασιάδης
Αίθουσα Αίθουσα ΙΜ302, 3ος όροφος Ιακώβειο κτήριο, Καλλιπόλεως 29 (πλησίον Αγ. Νικολάου)
Έναρξη 05/10/2017 Λήξη 05/04/2018
Δευτέρα και Πέμπτη 17.00-18.30
Διαγνωστική εξέταση Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου
 

Διδάσκουσα Δρ Αντρέας Αθανασιάδης
Αίθουσα Αίθουσα ΙΜ302, 3ος όροφος Ιακώβειο κτήριο, Καλλιπόλεως 29 (πλησίον Αγ. Νικολάου)
Έναρξη 04/10/2017 Λήξη 05/04/2018
Τρίτη και Παρασκευή 18.00-19.30
Διαγνωστική εξέταση Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου
 
ΑΓΓΛΙΚΑ επικοινωνία στον εργασιακό χώρο 50 ώρες κόστος €400

Διδάσκουσα Δρ Αντρέας Αθανασιάδης
Αίθουσα Αίθουσα ΙΜ302, 3ος όροφος Ιακώβειο κτήριο, Καλλιπόλεως 29 (πλησίον Αγ. Νικολάου)
Έναρξη 05/10/2017 Λήξη 22/12/2017
Δευτέρα και Πέμπτη 18.30-20.30
Διαγνωστική εξέταση Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου
 

Διδάσκουσα Ελένη Γεωργίου
Αίθουσα Εργαστήριο γλωσσών, ισόγειο Καλλιπόλεως 29 (πάροδος επί της Χαλκηδόνος)
Έναρξη 02/10/2017 Λήξη 18/04/18
Δευτέρα και Τετάρτη 16.00-18.00
 

Διδάσκουσα Χρύσω Πελεκανή
Αίθουσα Πανεπιστημιούπολη
Έναρξη 12/09/2017 - 28/11/17 και 02/03/18 - 19/06/18
Τρίτη και Παρασκευή 19.00-21.00
 

Διδάσκουσα Ελένη Γεωργίου
Αίθουσα Εργαστήριο γλωσσών, ισόγειο Καλλιπόλεως 29 (πάροδος επί της Χαλκηδόνος)
Έναρξη 02/11/2017 Λήξη 17/04/2018
Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.30
 

Διδάσκουσα Ελένη Γεωργίου
Αίθουσα Εργαστήριο γλωσσών, ισόγειο Καλλιπόλεως 29 (πάροδος επί της Χαλκηδόνος)
Έναρξη 02/11/2017 Λήξη 17/04/2018
Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.30
 

Διδάσκουσα Χρύσω Πελεκανή
Αίθουσα Πανεπιστημιούπολη
Έναρξη 12/09/2017 - 28/11/17 και 02/03/18 – 19/06/18
Τρίτη και Παρασκευή 17.00-19.00
 

Διδάσκουσα: Μαρίνα Μελά
Τρίτη και Πέμπτη 6.00-8.00
Έναρξη 16.01.2018
Λήξη 14.06.2018
 

Διδάσκουσα: Μαρίνα Μελά
Δευτέρα και Τετάρτη 6.00-8.00
Έναρξη 15.01.2018
Λήξη 28.06.2018