Μήνυμα του Διευθυντή του Κέντρου

Μήνυμα Προσωρινής Διευθύντριας

Είμαστε η καρδιά του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ) είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των συμπληρωματικών μαθημάτων ξένης γλώσσας που περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων Τμημάτων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των φοιτητών τόσο σε υποχρεωτικά όσο και σε μαθήματα επιλογής για ξένες γλώσσες. Επί του παρόντος το ΚΓ προσφέρει μαθήματα σε επτά ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Τουρκικά.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό εξειδικευμένο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Η γλωσσική κατάρτιση που προσφέρεται μέσω των μαθημάτων μας είναι εναρμονισμένη με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (CEFR). Επιπλέον το ΚΓ προσφέρει πέραν των 14 προγραμμάτων εξειδίκευσης στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.

Είμαστε δραστηριοποιημένοι στη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για αρκετά χρόνια τώρα. Επιδιώκουμε να συνδυά-σουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών με την ικανότητα χρήσης των υπολογιστών η οποία δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αυθεντική και ουσιαστική αλληλεπίδραση στην εκμάθηση γλώσσας και εκτός τάξης.

Το ΚΓ μέσα στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης δραστηριοποιείται στην προσφορά μίας εκτενούς γκάμας μαθημάτων για ενήλικες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που εκφράζονται. Δρούμε ως γέφυρα για να ενώσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την Κυπριακή κοινωνία προωθώντας την πολυγλωσσία καθώς και την διαπολιτισμική μαθησιακή εμπειρία για όλους

Shaunna Ioannidou

Προσωρινή Διευθύντρια Κεντρου Γλωσσων