2015

Διήμερο Συνέδριο Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου: "Παρανόμως Κτηθείσα Απόδειξη στην Ποινική Δίκη & Αποδεικτικές Απαγορεύσεις. Συγκριτική Προσέγγιση Κυπριακού & Ελληνικού Δικαίου. Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Τάσεις" (επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Παπαχαραλάμπους). Πανεπιστήμιο Κύπρου, 24-25 Οκτωβρίου

2014

Διημερίδα: "Mediation and Mediation techniques" (επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Χατζημιχαήλ). Πανεπιστήμιο Κύπρου, 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου

Διημερίδα: "Mediation legal frameworks and Mediation techniques" (επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Χατζημιχαήλ). Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17-18 Σεπτεμβρίου

2012

Διεθνές Συνέδριο σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (U.L.B.) με θέμα: "Cross-Border Class Actions: The European Way?(Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Α. Nuyts, Ν. Χατζημιχαήλ). Βρυξέλλες, 27 Απριλίου.

2011

Συνέδριο με θέμα: "Thorny Legal Issues in Aviation Safety and Accident Investigation". (επιστημονικός υπεύθυνος: Α. Καπαρδής) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2-3 Δεκεμβρίου.

Συνέδριο με θέμα: "European Project on Judicial Cooperation in matters of market regulation and consumer welfare", Πάφος - Λευκωσία (επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Χατζημιχαήλ). 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου.

International Workshop on "Private International Law: European Dimensions on International Civil and Commercial Litigation". Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Université Libre de Bruxelles (επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Χατζημιχαήλ). Πανεπιστήμιο Κύπρου, 30 Σεπτεμβρίου 

Ιnternational Conference on "European Copyright Law, Towards a European Copyright Code?" (επιστημονικός υπεύθυνος: Τ. Συνοδινού). Πανεπιστήμιο Κύπρου, 14-15 Απριλίου

2010

Συνέδριο με θέμα: "Το Κυπριακό Πρόβλημα σε Εξέλιξη – Διεθνής Διάσταση, Ζητήματα Διακυβέρνησης, Ανθρώπινα Δικαιώματα", Πανεπιστήμιο Κύπρου. (επιστημονικός υπεύθυνος: Ά. Κωνσταντινίδης) 23-24 Απριλίου  

Συνέδριο με θέμα: "50χρονα Κυπριακού Συντάγματος", Πανεπιστήμιο Κύπρου, (επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κ. Κόμπος και Χ. Τσαϊτουρίδης) 19-20 Νοεμβρίου 

Συνέδριο με θέμα: ''International Conference on Criminal Law and Crime Prevention'', Nicosia, (επιστημονικοί υπεύθυνοι: Α. Καπαρδής και Χ. Παπαχαραλάμπους) 5-6 Νοεμβρίου 

2009

Τριήμερο συνέδριο με θέμα: "Σύγχρονα ζητήματα ελληνικού και κυπριακού αστικού δικαίου". Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ένωση Αστικολόγων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιστημονικός υπεύθυνος: Ν. Χατζημιχαήλ) Πανεπιστήμιο Κύπρου, 30-31 Οκτωβρίου 

2008

Διήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα:"Transnational Public Interest Litigation in Domestic Courts", . Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου (επιστημονικοί υπεύθυνοι: Α. Κωνσταντινίδης, Ν. Χατζημιχαήλ). Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Τελετών, 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου.