Δημόσια Εκδήλωση - Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Το Έννομο Συμφέρον σε Κύπρο και Ελλάδα, 17 Φεβρουαρίου 2020. Συντονιστές: Ιωάννα Χατζηγιάννη και Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης. 
 
Τρίτη Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων Τμήματος Νομικής. Συντονιστής: Ιωάννα Χατζηγιάννη, Ιανουάριος - Απρίλιος 2020.