ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου προκηρύσσει δώδεκα (12) θέσεις στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση  Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 3 (τρεις) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ
 • 1 (μία) θέση υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους
 • 1 (μία) θέση υπό την επίβλεψη της Αναπλ. Καθηγήτριας Τατιάνας-Ελένης Συνοδινού
 • 1 (μία) θέση υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κόμπου
 • 1 (μία) θέση υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή Θωμά Παπαδόπουλου
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή Κώστα Παρασκευά
 • 1 (μία) θέση υπό την επίβλεψη της Λέκτορος Χαρίκλειας Βλάχου

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία αίτησης: οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται έντονα να ελέγξουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και την εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Νομικής και πρέπει να επικοινωνήσουν με πιθανούς Ερευνητικούς Συμβούλους πριν υποβάλουν την αίτησή τους. Η γραπτή προκαταρκτική έγκριση από έναν Ερευνητικό Σύμβουλο σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη για τη μετάβαση της αίτησης στο επόμενο στάδιο. Σημειώνεται ότι η έγκριση δεν ισοδυναμεί με επιτυχία για την αίτηση, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την μετάβαση της στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό προφίλ των πιθανών Ερευνητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Τμήματος http://ucy.ac.cy/law.

Το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία αίτησης: οι υποψήφιοι συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής στο πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πρώτου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 4. Προκαταρκτική (μη δεσμευτική) ερευνητική πρόταση μέχρι 2000 λέξεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά, που να προσδιορίζει τον προτεινόμενο επιβλέποντα και να περιγράφει συνοπτικά το προτεινόμενο θέμα, την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία και τη βασική βιβλιογραφία.
 5. Μία τουλάχιστον και όχι περισσότερες από τρεις μεταπτυχιακές εργασίες ή άλλο/α δείγμα/τα ακαδημαϊκής γραφής.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών.
 7. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι ακαδημαϊκοί που θα κληθούν να στείλουν συστατικές επιστολές θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο συγκεκριμένος Ερευνητικός Σύμβουλος που είχε προηγουμένως εγκρίνει τη συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να αναφέρεται στην συνοδευτική πρόταση. Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Νομικής θα ληφθεί από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, κατόπιν θετικής σύστασης του προτεινόμενου Ερευνητικού Συμβούλου και λαμβάνοντας υπόψιν: (α) τους περιορισμούς στις διαθέσιμες θέσεις ανά Ερευνητικό Σύμβουλο· β) τον βαθμό σύγκλισης της πρότασης με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις τρέχουσες προτεραιότητες του Ερευνητικού Συμβούλου· (γ) την αξιολόγηση των προσόντων των αιτούντων σε σχέση με τα κριτήρια εισδοχής. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση.

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομική θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομική από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνιστά πρόσθετη υποχρεωτική προϋπόθεση εισαγωγής. Η πολύ καλή γνώση δεύτερης ή και τρίτης Ευρωπαϊκής γλώσσας δύναται να ληφθεί υπόψη. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι κατά κανόνα η ελληνική.

Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος Νομικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος
Τηλέφωνο: 22892926 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενικές Πληροφορίες

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. στο τηλ. 22892920.

Υποτροφίες

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τις υποτροφίες του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ. Το Τμήμα Νομικής ανακοινώνει επίσης πρόσθετα κριτήρια για τη χορήγηση των υποτροφιών.