ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

7 Φεβρουαρίου 2020

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020.

Προκηρύσσονται τριάντα τρεις (33) θέσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών (LLM – Master of Laws)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Κριτήρια εισδοχής φοιτητών:

  1. Οι υποψήφιοι για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
  2. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» με ελάχιστο 7.0/10, των πανεπιστημίων της Ελλάδας «Λίαν Καλώς» με ελάχιστο 6.5/10 και των βρετανικών πανεπιστημίων τουλάχιστον second-class honors (τουλάχιστον 2.2). Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και για υποψηφίους – αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων (για παράδειγμα, τουλάχιστον 3.3 σε συστήματα με κλίμακα μέχρι το 4.0). Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι νομικής με χαμηλότερο βαθμό πτυχίου και αξιόλογες επαγγελματικές επιδόσεις και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο των επιλεγέντων.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης, ή και τρίτης, Ευρωπαϊκής γλώσσας λαμβάνεται υπόψη. Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε γραπτή εξέταση υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νομικής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τατιάνα Ελένη Συνοδινού Τηλέφωνο: 22892995 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δίδακτρα: Συνολικό ποσό διδάκτρων € 5.125.

Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο στάδια. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα του προγράμματος (15 ECTS κάθε μάθημα), ενώ το τρίτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Κάθε μάθημα θα διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα τις απογευματινές ώρες (18:00-21:00 ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 16:30-19:30).

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα κορμού «Θεμελιώδεις Αρχές του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα κληθούν επίσης να επιλέξουν στην αίτηση τους μία από τις τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος («Κατεύθυνση Α. Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Κατεύθυνση Β. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο», «Κατεύθυνση Γ. Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο»), που συνεπάγεται την παρακολούθηση των τριών μαθημάτων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα τρία μαθήματα της κατεύθυνσης. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

 

Προσφερόμενα Μαθήματα ανα Εξάμηνο (ενδεικτικά):

Πρώτο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020)

NOM 508

 Θεμελιώδεις  Αρχές  του   Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποχρεωτικό για όλους)

ΝΟΜ 511

 Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κατεύθυνση Α)

ΝΟΜ 523

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Κατεύθυνση Β)

ΝΟΜ 531

 Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο (Κατεύθυνση Γ)

 

Δεύτερο εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2020-2021, Ιανουάριος - Μάιος 2021)

NOM 517

Θεωρία Ποινικού Δικαίου (Κατεύθυνση Α)

NOM 518

Ποινική Δικονομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Κατεύθυνση Α)

NOM 524

Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο (Κατεύθυνση Β)

NOM 522

ή

ΝΟΜ 525

Δίκαιο των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών και Επίλυση Διεθνών Εμπορικών Διαφορών (Κατεύθυνση Β) 

ή 

Τραπεζικές Συμβάσεις και προστασία Καταναλωτή (Κατεύθυνση Β)

NOM 512

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (Κατεύθυνση Γ)

NOM 535

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας (Κατεύθυνση Γ)


Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προσφερόμενα μαθήματα μίας κατεύθυνσης, καθώς και να μην προσφέρει κάποια από τις κατευθύνσεις εάν δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών. Οι επηρεαζόμενοι θα ενημερώνονται έγκαιρα.

Τρίτο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021)

NOM 500

Διπλωματική εργασία (υποχρεωτική για όλους)

 

Προσφερόμενα μαθήματα:

Μάθημα κορμού: ΝΟΜ 508 Θεμελιώδεις Αρχές του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο εξάμηνο) Διδάσκουσα: Λέκτορας Ιωάννα Χατζηγιάννη

Κατεύθυνση Α: Ποινική δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

NOM 511 Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα (πρώτο εξάμηνο) Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

NOM 517 Θεωρία Ποινικού Δικαίου (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

NOM 518 Ποινική Δικονομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκων: Λέκτορας Κωνσταντίνος Τσίνας

Κατεύθυνση Β: Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

NOM 523 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πρώτο εξάμηνο) Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Τατιάνα Συνοδινού

NOM 524 Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Παπαδόπουλος

NOM 522 Δίκαιο των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών και Επίλυση Διεθνών Εμπορικών Διαφορών (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ
ή
ΝΟΜ 525 Τραπεζικές συμβάσεις και προστασία καταναλωτή (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκων: Λέκτορας Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης

Κατεύθυνση Γ : Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο

NOM 531 Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο (πρώτο εξάμηνο) Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

NOM 512 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Κώστας Παρασκευά

NOM 535 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας (δεύτερο εξάμηνο) Διδάσκουσα: Λέκτορας Χαρίκλεια Βλάχου

Γλώσσα διδασκαλίας:

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική (με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Πιστοποιημένο αντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση ότι επίκειται η απόκτηση του πτυχίου

(β) Αναλυτική βαθμολογία

(γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

(δ) Αποδεικτικά στοιχεία πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών

(ε) Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες, στα ελληνικά ή στα αγγλικά) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων του/της υποψήφιου/ας, με εκδήλωση προτίμησης μίας από τις τρεις κατευθύνσεις. Η εκδήλωση προτίμησης κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική.   

(στ) Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) ακαδημαϊκών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Δύναται η μια συστατική επιστολή να προέρχεται από εργοδότη ή προϊστάμενο με προσωπική αντίληψη της εργασίας και προσωπικότητας του υποψηφίου. Οι ακαδημαϊκοί ή εργοδότες που θα κληθούν να στείλουν συστατικές επιστολές θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.