ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

16 Φεβρουαρίου 2021

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2021.

Προκηρύσσονται τριάντα τρεις (33) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Νομικής (LLM – Master of Laws).

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο στάδια. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα του προγράμματος (15 ECTS κάθε μάθημα), ενώ το τρίτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).

Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα κορμού «Θεμελιώδεις Αρχές του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα κληθούν επίσης να επιλέξουν στην αίτηση τους μία από τις τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος («Κατεύθυνση Α. Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Κατεύθυνση Β. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο», «Κατεύθυνση Γ. Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο»), που συνεπάγεται την παρακολούθηση των τριών μαθημάτων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε ένα από τα τρία μαθήματα της κατεύθυνσης. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Κριτήρια Εισδοχής

  • Οι υποψήφιοι/ες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής θα πρέπει να είναικάτοχοι πτυχίου Νομικής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
  • Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να έχουνγενικό βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς» με ελάχιστο 7.0/10, των πανεπιστημίων της Ελλάδας «Λίαν Καλώς» με ελάχιστο 6.5/10 και των βρετανικών πανεπιστημίων τουλάχιστον second-class honours (τουλάχιστον 2.2). Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και για υποψηφίους – αποφοίτους άλλων πανεπιστημίων (για παράδειγμα, τουλάχιστον 3.3 σε συστήματα με κλίμακα μέχρι το 4.0). Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, μπορεί να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι νομικής με χαμηλότερο βαθμό πτυχίου και αξιόλογες επαγγελματικές επιδόσεις και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο των επιλεγέντων.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης, ή και τρίτης, Ευρωπαϊκής γλώσσας λαμβάνεται υπόψη. Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε γραπτή εξέταση υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

Προσφερόμενα μαθήματα

Μάθημα κορμού: ΝΟΜ 508 Θεμελιώδεις  Αρχές  του   Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διδάσκουσα: Λέκτορας Ιωάννα Χατζηγιάννη

Κατεύθυνση Α: Ποινική δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

NOM 511 Ποινικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

NOM 517 Θεωρία Ποινικού Δικαίου – Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους

NOM 518 Ποινική Δικονομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Διδάσκων: Λέκτορας Κωνσταντίνος Τσίνας

Κατεύθυνση Β: Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

NOM 523 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Τατιάνα Συνοδινού

NOM 524 Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο – Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Παπαδόπουλος

NOM 522 Δίκαιο των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών και Επίλυση Διεθνών Εμπορικών Διαφορών – Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ

ή

ΝΟΜ 525 Τραπεζικές συμβάσεις και προστασία καταναλωτή – Διδάσκων: Λέκτορας Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης

Κατεύθυνση Γ : Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο

NOM 531 Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο – Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

NOM 512 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) – Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Κώστας Παρασκευά

NOM 535 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας – Διδάσκουσα: Λέκτορας Χαρίκλεια Βλάχου

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Πιστοποιημένο αντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση ότι επίκειται η απόκτηση του πτυχίου
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  4. Αποδεικτικά στοιχεία πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών
  5. Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες, στα ελληνικά ή στα αγγλικά) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων του/της υποψήφιου/ας, με εκδήλωση προτίμησης μίας από τις τρεις κατευθύνσεις. Η εκδήλωση προτίμησης κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική.  
  6. (Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) ακαδημαϊκών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Δύναται η μια συστατική επιστολή να προέρχεται από εργοδότη ή προϊστάμενο με προσωπική αντίληψη της εργασίας και προσωπικότητας του υποψηφίου. Οι ακαδημαϊκοί ή εργοδότες που θα κληθούν να στείλουν συστατικές επιστολές θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Συντονιστής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νομικής

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Παπαδόπουλος - Τηλέφωνο: 22713285  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενικές Πληροφορίες

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 22892920.

Υποτροφίες

Περιγραφή Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος