Το Τμήμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε επίπεδο Μάστερ με στόχο την λειτουργία τους εντός του 2017.