Ερευνητικά Προγράμματα

 
"The Creation of a Database for the Case law of the Supreme Court of Cyprus and the Comparative Study of the Application of European Public Law in three European States", περάτωση 01/01/2010. Υπεύθυνοςπρογράμματος : Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος.
 
"The Doctrine of necessity in Comparative Perspective", περάτωση 01/09/2012. Υπεύθυνος προγράμματος :Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος.