Καλωσορίσατε στο Τμήμα Νομικής!

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2006. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους σπουδαστές και τον νομικό κόσμο της Κύπρου (και, κατά δεύτερο λόγο, της Ελλάδος και της ευρύτερης περιοχής). Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 σηματοδότησε την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών νομικής – το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο νομικής στην Κύπρο. Η έναρξη των πρώτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων νομικής πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (LLM) και τον Ιανουάριο του 2019 για το διδακτορικό πρόγραμμα (PhD). Το Τμήμα προσφέρει επίσης, από το 2006, νομικά μαθήματα στους φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή ως μαθήματα ενταγμένα σε προγράμματα σπουδών.

Το Τμήμα Νομικής πρωτοστατεί στη μελέτη του Κυπριακού δικαίου και την ανάπτυξή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ρίζες μας και η θέση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή δικαιική παράδοση. Οι νομικές σπουδές του Τμήματος αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, με το συνδυασμό θεωρίας, ειδικών γνώσεων και πρακτικού πνεύματος.
 
Το Τμήμα καλλιεργεί επίσης την επιστημονική έρευνα. Η συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού του προσωπικού σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και εγχώριες ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα είναι έντονη. Το Τμήμα διοργανώνει πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων.
 
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας και θα χαρούμε να σας δούμε σε μια από τις εκδηλώσεις μας.
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Τμήματος