ΚΑΡΑΒΟΙ
Τα ναυτικά ακιδογραφήματα των μεσαιωνικών μνημείων της Κύπρου : χαρτογράφηση, αποτύπωση και ψηφιοποίηση
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Επιτροπή Προγραμμάτων Λεβέντη, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Ακιδογραφήματα με απεικονίσεις πλοίων είναι γνωστά στη Μεσόγειο ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ μέχρι και τον 20ό αιώνα. Έχουν εντοπιστεί κυρίως σε τοίχους μνημείων ποικίλου χαρακτήρα (σπήλαια, ναούς, δημόσια κτήρια, οχυρώσεις, εκκλησίες). Με το υλικό αυτό έχουν ασχοληθεί ερευνητές στο παρελθόν: στην Κύπρο τέσσερις διαφορετικές ερευνητικές ομάδες κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχουν καταγράψει περίπου 120 ναυτικά ακιδογραφήματα (ν.α.) σε πάνω από 30 μεσαιωνικά μνημεία, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους και εργαλεία.
 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος KAΡABOI ήταν οι εξής:
  • Καταγραφή του διαθέσιμου υλικού σε βάση δεδομένων
  • Ψηφιοποίηση του υπάρχοντος υλικού
  • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών τεκμηρίωσης
  • Διάσωση των ακιδογραφημάτων, τα οποία αποτελούν μιά ιδιαιτέρως ευαίσθητη ομάδα αρχαιολογικών τεκμηρίων
Το corpus που συντάχθηκε, θα αποτελέσει πηγή πληροφοριών για ποικίλα ζητήματα που απασχολούν την έρευνα, όπως:
  • οι τύποι των πλοίων
  • η ναυπηγική
  • η ναυτική δραστηριότητα
  • οι ανθρώπινες συμπεριφορές που προκάλεσαν τη δημιουργία των ν.α., οι οποίες μπορεί είναι δηλωτικές ιδιαίτερων λατρευτικών ή κοινωνικών συμφραζομένων.
       KARAVOI small 
 
 
Per terram, Per mare: Production and Transport of Roman Amphorae in the Eastern Mediterreanean
 
Το Διεθνές Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12 – 15 Απριλίου 2012, διοργανώθηκε από το πρόγραμμα Roman Amphorae from Cyprus (ROMACY) (πρόγραμμα που επιχορηγήθηκε από το European Development Funds και την Κυπριακή Κυβέρνηση μέσα από Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) και το ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.
 
Στόχος του ήταν η προβολή μιας εις βάθος και πολύπλευρης προσέγγισης στη μελέτη των αμφορεών και να παράξει μια σύνθεση δεδομένων από το υλικό που συνελέχθει από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.
 
Το Συνέδριο, το οποίο καταπιάστηκε με ζητήματα που αφορούν την τυπολογία, την αρχαιομετρία, το θαλάσσιο εμπόριο καθώς και με στατιστική ανάλυση και θερωρητικά ζητήματα, έφερε μαζί ειδικούς από διαφορετικά πεδία οι οποίοι αντάλλαξαν ιδέες, εμπειρίες και αποτελέσματα σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση της πραγωγής και του.
     Amphorae home logo
 
 
Sailing from Polis to Empire: Maritime Scales in the Eastern Mediterranean during the Hellenistic Period, (4th - 1st centuries BCE)
 
Το Διεθνές Σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 – 15 Νοεμβρίου 2014, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (πρόγραμμα Sailing in Cyprus through the ages)  και το Πανεπιστήμιο Le Mans (Γαλλία), σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου (Institut Français de Chypre), το Κέντρο ερευνών στην Αρχαιολογία και την Ιστορία (CReAAH -Centre de Recherches en Archéologie, Archéosciences, Histoire) και την Ομάδα επιστημονικού ενδιαφέροντος στην Ενάλια Ιστορία (Groupement d'Intérêt Scientifique d'Histoire Maritime).
 
Στο σεμινάριο, ενάλιοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί από τη Γαλλία και την Κύπρο παρουσίασαν νέα δεδομένα και συζήτησαν σημαντικά ερευνητικά θέματα όπως η γεωγραφία της ναυσιπλοϊας, μηχανισμοί θαλάσσιου εμπορίου, τύποι πλοίων και ναυτική τεχνολογία. Έμφαση δόθηκε στους ελληνιστικούς χρόνους, μια περίοδο κατά την οποία η ναυτική δύναμη αποτελούσε το επίκεντρο των ιδεολογικών και πολιτικών εξελίξεων: οι στόλοι απέκτησαν καθοριστική σημασία για τα βασίλεια και τα νέα δίκτυα θαλάσσιου εμπορίου δημιούργησαν νέες οικονομικές τάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
 
Sailing conference poster copy 2
 DSCN6613  DSCN6619  DSCN6628 DSCN6633    
 DSCN6651  DSCN6633  DSCN6651  DSCN6660    
DSCN6666 DSCN6682 Kyrenia Liberty 15 Nov 2014  Sailing trip  group photo