ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2013 και λειτουργεί απο τον Σεπτέμβριο του 2015 στον χώρο των αποθηκών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οδό Καλλιπόλεως. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα  να ασχοληθούν με πρακτικά ζήτηματα της κατασκευής σκαφών ώστε να κατανοήσουν βασικές αρχές της αρχαίας και παραδοσιακής ναυπηγικής.  Οι φοιτητές εξασκούνται στην εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και μαθαίνουν τη χρήση των ναυπηγικών γραμμών μέσα απο την κατασκευή ξύλινων μοντέλων υπό κλίμακα.

Εκτός απο την εκπαίδευση, το εργαστήριο συμβάλλει και στην προστασία και διατήρηση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Τα παραδοσιακά σκάφη - οι τελευταίοι ζωντανοί μάρτυρες της ναυπηγικής εξέλιξης χιλάδων χρόνων -μελετώνται και καταγράφονται συστηματικά απο τους φοιτητές.

    .....  `Ergastirio montelonModel
 

ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε, στοχεύοντας στη μελέτη της ναυτικής παράδοσης έχει προχωρήσει σε ενέργειες για τη διάσωση παραδοσιακών σκαφών της Κύπρου. Στους χώρους του εργαστηρίου φυλάσσονται ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, διαφόρων τύπων:

Το σκάφος Απόστολος Ανδρέας (LL13207) το οποίο προριζόταν για απόσυρση και καταστροφή, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του Τμήματος Αλιείας, παραχωρήθηκε στο ΕΡΕΝΑΕ και τεμαχίστηκε με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτα τα βασικά κατασκευαστικά του μέρη. Τα διάφορα του τμήματα μεταφέρθηκαν στον υπαίθριο χώρο της αποθήκης του εργαστηρίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, όπου αναπτύχθηκε ένας χώρος μελέτης και εκπαίδευσης φοιτητών στον τομέα.

Το Εργαστήριο επίσης διαθέτει συλλογή σπάνιων αντικειμένων και εργαλείων παραδοσιακής ναυπηγικής και αλιείας, εκ των οποίων ήδη ορισμένα εκτίθενται στο Μουσείο Θάλασσα, στην Αγία Νάπα.

       Our BoatsParadosiaka skafi
 
 
   

 
 
 
 
 
   

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Το 2012 ο συνεργάτης του Εργαστηρίου Κωνσταντίνος Νικολάου, στο πλαίσιο της μελέτης του για την Κυπριακή ναυτική παράδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατασκέυασε ακριβές αντίγραφο κυπριακού παραδοσιακού σκάφους, τύπου Πασάρα. To Ανερούσα δωρήθηκε στο ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε από το οποίο παραχωρήθηκε στο Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα επί δανείω, προκειμένου να είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες του μουσείου.

   Anerousa