Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2013-2014, 2014-2015, 2015-20162016-2017, 2017-2018 , 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Προσφορά Μαθημάτων 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-20172018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού Τμήματος (14/09/2020)

 

Έντυπα για Φοιτητές

 Προπτυχιακοί Φοιτητές  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 

 

  Φοιτητικά Θέματα

  Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021
Εγγραφές
 
 
Άλλες Ανακοινώσεις

(β) Ημέρα Επίλυσης Προβλημάτων κατα τις Εγγραφές
 
 
 
(η) Ανακοινώσεις Εγγραφών ΥΣΦΜ και ΣΜΣ 
 
(θ) Ημέρα Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών και Πρόγραμμα Ημέρας Προσανατολισμού
 
 
 
 
 
 
Άλλες Ανακοινώσεις
 
 
 
(γ) Παραχώρηση Απαλλαγών απο Ξένη Γλώσσα  - Σημαντική Ανακοίνωση Κέντρου Γλωσσών
 
(δ) Ανακοινώσεις Εγγραφών ΥΣΦΜ και ΣΜΣ (13/12/2019)
 
(ε) Συναντήσεις Φοιτητών σε αποτυχία για 50% των Πιστωτικών μονάδων
 
(στ) Έντυπο για έγκριση εγγραφής 50% των Πιστωτικών μονάδων
 
 
 
 
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Κατανομή Νεοεισερχομένων Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
 
 
Ανακοινώσεις
(α) Συναντήσεις Νεοεισερχομένων Φοιτητών με Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
Κατανομή Νεοεισερχομένων Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 
 
 
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό Διδακτικό Έργο
 
 
Ανακοίνωση Εργοδότησης
 
Έντυπο αποδοχής/απόρριψης
 
 
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
 
 
Ανακοίνωση Εργοδότησης 
 
 
 
Ώρες γραφείου Βοηθών Διδασκαλίας

Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Περιεκτικές Εξετάσεις
 
 
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
Έντυπο Προπτυχιακών Φοιτητών
 
Έντυπο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
Έντυπο Προπτυχιακών Φοιτητών
 
Έντυπο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δηλώσεις Κατεύθυνσης (Προπτυχιακοί Φοιτητές - 2ο έτος
και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
(α) Ενημερωτική Συνάντηση για κατευθύνσεις
 
(β) Δήλωση Κατεύθυνσης - Καταληκτική Ημερομηνία
 
΄Εντυπο Δήλωσης Κατεύθυνσης
(Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό)
 Ανακοίνωση 
 
 
(β) Δήλωση κατεύθυνσης - Καταληκτική Ημερομηνία 
 
΄Εντυπο Δήλωσης Κατεύθυνσης
(Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό)
 Ενδιάμεσες Εξετάσεις
 
 
 
Επιτηρήσεις Βοηθών Διδασκαλίας
 Τελικές Εξετάσεις
 
 
Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων
 
Επιτηρήσεις Βοηθών Διδασκαλίας
Ώρες Γραφείου
Παρακαλώ όπως τηρούνται οι ώρες γραφείου
Ώρες Γραμματείας
 
 
Εκδόσεις Βεβαιώσεων
1.  Βεβαιώσεις Αναμενόμενης Αποφοίτησης
Αίτηση Βεβαίωσης για αναμενόμενη αποφοίτηση με απαραίτητη προσκόμιση υπογραμμένης αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία έχει ελεγχθεί και υπογραφή απο τον ακαδημαϊκό σύμβουλο.  Ελάχιστος χρόνος έκδοσης τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες.
 
 
 
 
2.  Βεβαιώσεις Αποφοίτησης
Εκδίδονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Προπτυχιακής Φοίτησης καθώς και τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα.
 

4.  Βεβαιώσεις για κατάθεση στην εκπαιδευτική υπηρεσία (σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για παροχή ΒΔΕ) εκδίδονται από την Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ: 22894143).
 
5.  Αίτηση για Απαλλαγή από Στρατιωτική Άσκηση 
 
 
Αιτήματα Αναγνώρισης - Αντιστοίχησης Μαθημάτων    
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):
 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές τουΤμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής.Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύνδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?task.tag=SelfRegistrationUCY  ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής
 
Φοιτητές άλλων Τμημάτων (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):
 
 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές τουΤμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021
Φοιτητές άλλων Τμημάτων
 
 

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική αίτηση χρησιμοποιήστε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.