Φοιτητικά Θέματα

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2013-2014, 2014-2015, 2015-20162016-2017, 2017-2018

Προσφορά Μαθημάτων 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού Τμήματος (18/01/2017)

 

Έντυπα για Φοιτητές

 Προπτυχιακοί Φοιτητές  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 

 

  Φοιτητικά Θέματα

  Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017
Εγγραφές
 
 
 
Άλλες Ανακοινώσεις
 
 
(ε) Παραχώρηση Απαλλαγών απο Ξένη Γλώσσα

(στ) Μαθήματα με διπλό ακροατήριο (7πμ ή 8 πμ) - Σημαντική Ανακοίνωση 
 
 
 
 
 
 
Άλλες Ανακοινώσεις
 
 
(δ) Παραχώρηση Απαλλαγών απο Ξένη Γλώσσα
 
(ε) Ανακοινώσεις Εγγραφών ΥΣΦΜ και ΣΜΣ
 
 
 
(η) Κατάλογος Φοιτητών που πρέπει να επικοινωνήσουν με Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
 
 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013-2014 (Έναρξη Φοίτησης Ιανουάριος 2014)
 
 
 
Ενημερωτική Συνάντηση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Υποτροφία σε Διδακτορικούς Φοιτητές
Προκήρυξη για Παραχώρηση Υποτροφίας (ΥΣΦΜ)
 
Επιπρόσθετα κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Τμήματος ΜΑΣ
 
Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε Διδακτορικούς Φοιτητές
Προκήρυξη για Παραχώρηση Υποτροφίας (ΥΣΦΜ)
 
Επιπρόσθετα κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Τμήματος ΜΑΣ
 
Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε Διδακτορικούς Φοιτητές
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Κατανομή Νεοεισερχομένων Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
 
Κατανομή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους 
 
Ανακοινώσεις
(α) Συναντήσεις Νεοεισερχομένων Φοιτητών με Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
 
Κατανομή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
 
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό Διδακτικό Έργο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Παροχή Βοηθήματος σε Διδακτορικούς Φοιτητές
Προκήρυξη
 
Έντυπο Υποβολής Αιτήσεων
Προκήρυξη
 
Έντυπο Υποβολής Αιτήσεων
Περιεκτικές Εξετάσεις
 
Ανακοίνωση 
 
Έντυπο Υποβολής Αιτήσεων 
Δηλώσεις Πτυχίου Αποφοίτησης (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
 
 
 
 
Δηλώσεις Κατεύθυνσης (Προπτυχιακοί Φοιτητές - 2ο έτος
και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
Ανακοίνωση
 
(α) Ενημερωτική Συνάντηση για κατευθύνσεις
 
(β) Δήλωση Κατεύθυνσης - Καταληκτική Ημερομηνία
 
΄Εντυπο Δήλωσης Κατεύθυνσης
(Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό)
 Ανακοίνωση (10/03/2015)
 
 
 
΄Εντυπο Δήλωσης Κατεύθυνσης
(Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό)
 Ενδιάμεσες Εξετάσεις
 
 
 
Επιτηρήσεις Βοηθών Διδασκαλίας
 Τελικές Εξετάσεις
 
 
Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων
 
Επιτηρήσεις Βοηθών Διδασκαλίας
Ώρες Γραφείου
Παρακαλώ όπως τηρούνται οι ώρες γραφείου
Ώρες Γραμματείας
 
 
Διδακτορικές Διατριβές Οδηγίες κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών στη Βιβλιοθήκη

Σχεδιότυπο για την εκπόνηση, σύνταξη, συγγραφή και υποβολή Διδακτορικής Διατριβής
 
Εκδόσεις Βεβαιώσεων
Αίτηση Βεβαίωσης για αναμενόμενη αποφοίτηση με
απαραίτητη προσκόμιση υπογραμμένης αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία έχει ελεγχθεί και υπογραφή απο τον ακαδημαϊκό σύμβουλο.
Ελάχιστος χρόνος έκδοσης τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες
 
Αίτηση για Απαλλαγή από Στρατιωτική Άσκηση*

Βεβαιώσεις φοίτησης*

Βεβαίωση αποφοίτησης Χειμερινού εξαμήνου*

*(εκδίδονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής Φοίτησης αντίστοιχα).
 
Βεβαιώσεις για κατάθεση στην εκπαιδευτική υπηρεσία (σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για παροχή ΒΔΕ) εκδίδονται από την Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού (τηλ: 22894143).
 

Erasmus

 

 

 
Αιτήματα Αναγνώρισης - Αντιστοίχησης Μαθημάτων    
Φοιτητές Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):
 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές τουΤμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής.Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύνδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?task.tag=SelfRegistrationUCY  ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021.
 
Φοιτητές άλλων Τμημάτων (http://applications.ucy.ac.cy/courseRecognition/main):
 
 
Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής αιτημάτων για αναγνώριση μαθημάτος/των για φοιτητές τουΤμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΚ, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες της ΥΣΦΜ στον σύδεσμο https://iam.ucy.ac.cy/iam/im/public/ui7/index.jsp?tasktag=SelfRegistrationUCY ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΥΣΦΜ στο 22894021
 

Σημειώνεται ότι εξετάζονται μόνο τα αιτήματα τα οποία προωθούνται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής μέσω του Προέδρου του Τμήματος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 

Φοιτητές Erasmus(έντυπο):

Οι αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλονται στο έντυπο υποβολής αιτημάτων για αντιστοιχία μαθήματος/των για φοιτητές που εγκρίνονται για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus