Name Advisor PhD Title
Christos Andreou Anastasia Baxevani  
Savvas Andronicou Emmanouil Milakis Pending
Charalambos Charalambous Tasos Christofides   
Evgenios Griparis Georgios Georgiou  
Eleni Manoli Tasos Christofides  
Neophytos Neophytos Christos Xenophontos  Pending 
Georgios Papazoglou Alecos Vidras  Pending
Emilia Savva Sergios Agapiou  
Petros Siasos Nelia Charalambous  
Erini Sykopetritou Christos Xenophontos Pending