Συνένωση δυνάμεων Ιατρικής Σχολής - Ογκολογικού [...]