Ανακοίνωση θέσεων ΕΕ για ιατρούς ΓΝΛ/ΝΑΜΙΙΙ και ΟΚΤΚ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για ιατρούς Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας/Μακάριου Νοσοκομείου και Ογκολογικού Κέντρου Τρ. Κύπρου