Print

Dean
Professor Filippatos Gerasimos

Associate Dean
Professor Hadjigeorgiou Georgios

Faculty Members
Professor Dervenis Christos 
Professor Panos Georgios
Professor Yiallouros Panayiotis
Professor Zachariou Zacharias
Associate Professor Farmakis Dimitrios
Assistant Professor Bargiotas Panagiotis
Assistant Professor Dietis Nikolas
Assistant Professor Gouvas Nikolaos
Αssistant Professor Koliou Maria
Assistant Professor Nikolopoulos Georgios
Assistant Professor Zis Panagiotis
Lecturer Anagnostopoulou Pinelopi
Lecturer Chatzittofis Andreas
Lecturer Christaki Eirini
Lecturer Constantinidou Anastasia
Lecturer Kadoglou Nikolaos
Lecturer Parperis Konstantinos
Lecturer Yiallourou Anneza

Student Representatives
Christoforaki Kallistheni
Nteveros Antonios
Troullouri Isabella
Vardas Michael