Διευθετήστε συνάντηση με Ψυχολόγο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση για Επικοινωνία 
Ονοματεπώνυμο 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
Επίπεδο Σπουδών 
Κλάδος (πρόγραμμα) και έτος Σπουδών 
Μέρες και ώρες που είστε διαθέσιμοι για συνάντηση εντός του ωραρίου του ΚΕΨΥ* 
Μπορώ να περιμένω μέχρι να διευθετηθεί συνάντηση: (η περίοδος διευθέτησης συνάντησης κυμαίνεται ανάλογα με το φόρτο εργασίας του ΚΕΨΥ)** 
Ποιο είναι το κυριότερο θέμα/θέματα που σας απασχολεί/ουν; (προαιρετικά) 
Πώς ενημερωθήκατε για το ΚΕΨΥ (σημειώστε ό,τι ισχύει)   Ιστοσελίδα    Φίλοι/συμφοιτητές    Οικογένεια    Ακαδημαϊκό Προσωπικό    Διοικητικό Προσωπικό    Διαφήμιση    Άλλο  
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία shpvyczy Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    
 
* Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00-18.00.
** Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο ή επείγον παρακαλούμε όπως το αναφέρετε ώστε να γίνει
προσπάθεια να διευθετηθεί συνάντηση το συντομότερο.