Τομείς Eνδιαφέροντος

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής πρέπει να πάρουν πέντε μαθήματα επιλογής (30 ECTS) από τον κατάλογο τών κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Δεδομένης της παρούσας αναπτυξιακής κατάστασης του Τμήματος, τα μαθήματα επιλογής περιορίζονται στους τομείς ενδιαφέροντος της

  • Μηχανολογίας Μηχανικής,
  • Κατασκευαστικής Μηχανικής,
  • Βιοϊατρικής Μηχανικής
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.


Επιπρόσθετοι τομείς ενδιαφέροντος αναμένεται να προστεθούν, καθώς το Τμήμα προσλαμβάνει νέους καθηγητές και αναπτύσσει πραγματογνωμοσύνη και σε άλλους σημαντικούς ερευνητικούς τομείς.