Γενικές Πληροφορίες|Τομείς Ενδιαφέροντος|Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων |Περιγραφή μαθημάτων| Περαιτέρω Πληροφορίες|Διδακτικά εργαστήρια


Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής πρέπει να πάρουν πέντε μαθήματα επιλογής (30 ΠΜ) από τον κατάλογο των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Δεδομένης της παρούσας αναπτυξιακής κατάστασης του Τμήματος, τα μαθήματα επιλογής εστιάζονται στους τομείς ενδιαφέροντος της

  • Μηχανολογίας Μηχανικής,
  • Κατασκευαστικής Μηχανικής,
  • Βιοϊατρικής Μηχανικής, και
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Επιπρόσθετοι τομείς ενδιαφέροντος αναμένεται να προστεθούν, καθώς το Τμήμα προσλαμβάνει νέους καθηγητές και επεκτείνεται σε άλλους σημαντικούς ερευνητικούς τομείς.