Επιτροπές

Εκπρόσωποι Τμήματος στην Πολυτεχνική Σχολή:

Ιωάννης Γιαπιντζάκης (υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου του Τμήματος), Θεοδώρα Κυράτση, Σταύρος Κάσινος

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών:

Θεοδώρα Κυράτση (ωρολόγιο πρόγραμμα), Ανδρέας Κυπριανού (μετεγγραφές, κλπ), Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος (Δευτερεύον Πρόγραμμα Βιοϊατρικής Μηχανικής)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, Συντονιστής, Υπεύθυνος Προγράμματος ΜΜΚ, Claus Rebholz, Υπεύθυνος Προγράμματος ΕΤΥ, Δημοκράτης Γρηγοριάδης, Υπεύθυνος Προγράμματος Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός

Υπεύθυνος Σεμιναρίων: Λουκάς Λουκά

Υπεύθυνος Χώρων: Λουκάς Λουκά

Υπεύθυνη Ασφάλειας: Θεοδώρα Κρασιά

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Σταύρος Κάσινος

Επιτροπή Κινητικότητας Φοιτητών (Erasmus, Διεθνών Σχέσεων κλπ):

Ανδρέας Κυπριανού, Ματθαίος Ζερβός

Επιτροπή Προβολής Τμήματος:

Θεοδώρα Κρασιά (Συντονίστρια), Δημοκράτης Γρηγοριάδης, Λουκάς Λουκά, Ιωάννης Γιαπιντζάκης (υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου του Τμήματος)