Συμβούλιο

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Μιχάλης Αβερκίου- Αναπληρωτής Καθηγητής (άδεια άνευ αποδοχών)
Ανδρέας Αλεξάνδρου - Καθηγητής
Ιωάννης Γιαπιντζάκης - Καθηγητής
Δημοκράτης Γρηγοριάδης - Επίκουρος Καθηγητής
Ματθαίος Ζερβός - Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταύρος Κάσινος - Καθηγητής
Ανδρέας Κυπριανού - Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεοδώρα Κυράτση - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος ΜΜΚ
Λουκάς Λουκά - Αναπληρωτής Καθηγητής
Claus Rebholz - Αναπληρωτής Καθηγητής
Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος - Επίκουρος Καθηγητής
Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος ΜΜΚ

Βασίλειος Βαβουράκης - Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Αργύρης Τηλεμάχου

Κωνσταντίνος Χάρκος

Γιώργος Πογιατζής

Κύπρος Ιωσήφ