Η Μηχανολογία και Κατασκευαστική είναι ένας τομέας, ο οποίος αποτελεί μέρος σχεδόν κάθε πτυχής της καθημερινής ζωής και βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των τεχνολογικών εξελίξεων.
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα της νεοϊδρυθείσας Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν το Σεπτέμβριο του 2003, ενώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα άρχισε τον Iανουάριο του 2005.
Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής παρέχει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής, το οποίο προετοιμάζει τους αποφοίτους για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και ραγδαίες αλλαγές. Η έρευνα και οι καινοτομίες επιτυγχάνονται σ' ένα περιβάλλον, το οποίο προάγει τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής στελεχώνεται από διακεκριμένους και έμπειρους ακαδημαϊκούς, με ειδικότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Το Τμήμα προσφέρει ένα προπτυχιακό δίπλωμα, ένα δίπλωμα σε δευτερεύον προγραμμα (minor) και δύο μεταπτυχιακά:
  • Πτυχίο Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.
  • Δευτερεύον Δίπλωμα σε Βιοατρική Μηχανική
  • Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.
  • Μάστερ Προηγμένων Υλικών και Νανοτεχνολογίας
  • Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.
  • Διδακτορικό Προηγμένων Υλικών και Νανοτεχνολογίας


Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα είναι σχεδιασμένο όχι απλώς για να παρέχει στους αποφοίτους υψηλής ποιότητας παιδεία στους επιλεγόμενους τομείς σπουδών, αλλά, επίσης, για να δημιουργεί επιχειρηματικούς αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αυτοπεποίθηση να προωθούν καινοτόμες ιδέες, με σκοπό να δημιουργήσουν στην Κύπρο μία νέα βιομηχανία βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία .