Γενικές οδηγίες ασφάλειας και υγείας

 

Σεμινάρια

Διοργάνωση σεμιναρίου σε θέματα Πυρασφάλειας σε συνεργασία με το Γραφείο ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος του ΠΚ 

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.