Περιγραφή Διδακτρικού προγράμματος του ΜΜΚ

Το τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Μάστερ και διδακτορικού. Ο σκοπός του διδακτορικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην σύγχρονη γνώση και στις τεχνικές της γρήγορα εξελισσόμενης και ιδιάζουσας σημασίας για την κοινωνία περιοχή της Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η έρευνα και η καινοτομία ενθαρρύνονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των καθηγητών, των φοιτητών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Κυβέρνηση ή την βιομηχανία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία εργαζόμενοι σαν βοηθοί καθηγητές σε προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μία από τις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα και οι οποίες είναι:

  • Συστήματα Ενέργειας,
  • Κατασκευαστική και
  • Bιοϊατρική Μηχανική

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 4 με 5 χρόνια και περιλαμβάνει τόσο παρακολούθηση μαθημάτων (72 πιστωτικές μονάδες, 9 μαθήματα) όσο και ερευνητική εργασία (168 πιστωτικές μονάδες). Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε κάποια από τις ερευνητικές περιοχές του τμήματος με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία ή σε ερευνητικούς οργανισμούς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών συνοψίζεται στο πίνακα:

 

Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτορικό (Ph.D.) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ
1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ     2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  
MMK 541        Αυτοματοποίηση Κατασκευαστικών  Διεργασιών
 8
MMΚ 524       Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών  Συστημάτων
 8
MMK 518        Θεωρία για Εφαρμογές Ροής Ασυμπίεστων Νευτωνικών και μη-Νευτωνικών Ρευστών     
 8 MMK 512       Προχωρημένη Θερμοδυναμική  8
MMK 531        Μηχανική Συνεχών Μέσων  8
ΜΜΚ 551       Μη γραμμική Μηχανική Στερεών Σωμάτων και Κατασκευών
 8
ΜΜΚ 805        Ερευνητικό Στάδιο Ι  6 ΜΜΚ 806        Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  6
Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ  4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 523        Επεξεργασία Σήματος
8
ΜΜΚ 830        Ερευνητικό Στάδιο IV.α
10
ΜΜΚ ...           Μάθημα Επιλογής 8 ΜΜΚ 831        Ερευνητικό Στάδιο IV.β 10
ΜΜΚ ...           Μάθημα Επιλογής 8 ΜΜΚ 832        Ερευνητικό Στάδιο IV.γ 10
ΜΜΚ 807        Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ   6    
                                                                                                Σύνολο 30 Σύνολο 30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 820        Ερευνητικό Στάδιο V.α
30
ΜΜΚ 823         Ερευνητικό Στάδιο VI.α
10
ΜΜΚ 821        Ερευνητικό Στάδιο V.β   ΜΜΚ 824         Ερευνητικό Στάδιο VI.β 10
ΜΜΚ 822        Ερευνητικό Στάδιο V.γ   ΜΜΚ 825         Ερευνητικό Στάδιο VI.γ 10
Σύνολο 30 Σύνολο 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 826         Ερευνητικό Στάδιο VII.α
10
ΜΜΚ 828         Ερευνητικό Στάδιο VIII.α
10
ΜΜΚ 827         Ερευνητικό Στάδιο VII.β 10 ΜΜΚ 829         Ερευνητικό Στάδιο VIII.β 10
ΜΜΚ 809         Συγγραφικό Στάδιο  Ι 
10 ΜΜΚ 810         Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ 10
Σύνολο 30 Σύνολο 30

 

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής που δίνονται από το πρόγραμμα ή μαθήματα που προσφέρονται από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος ή του Πανεπιστημίου.

Μαθήματα Επιλογής
   
Κωδικός  Μαθήματος                             
Όνομα Μαθήματος                             
 
  Π.Μ
                                                                                            
ΜΜΚ 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  8
ΜΜΚ 517 Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας
  8
ΜΜΚ 525 Ανάλυση και έλεγχος ρομποτικών και αυτόνομων συστημάτων
  8
MMΚ 532 Βιοϋλικά στη Μηχανική Ιστών και Αναγεννητική Ιατρική   8
ΜΜΚ 533 Εφαρμογές Μηχανικής Ακουστικής στη Βιομηχανία και Βιοϊατρική   8
MMK 535 Ιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση με Υπερήχους   8
   
 
Eπιπλέον Μαθήματα που Προσφέρονται απο το Τμήμα  (στα Αγγλικά)    
 
Κωδικός Μαθήματος
 
Όνομα Μαθήματος Π.Μ
MME 507 Technical Writing and Speaking   8
MME 539 Nonlinear Mechanics & Modelling of Solids   8
MME 553 Surface Engineering   8
MME 554 Characterization Techniques of Bulk and Nano-Materials   8
MME 555 Polymers in Medical Applications   8
MME 557 Polymer Nanocomposites   8
MME 558 Fundamentals of Ceramics I   8
MME 559 Fundamentals of Ceramics II   8
MME 562 Semiconductor Processing Technology   8
MME 563 Materials Physics   8
MME 564 Nanomechanics   8
MME 565 Physical Principles, Design and Fabrication of MEMS   8
MME 566 Advanced Semiconductor Materials and Nanodevices   8
MME 567 Materials for Energy Production, Storage and Conversion   8
      8
 
 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε στον συντονιστή του  προγράμματος, Επ. Καθηγητή Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος (+357 2289 2238)

Για πληροφορίες σχετικά με της ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του τμήματος, κα Λουκία Χριστοδούλου (+357 22892280)