Περιγραφή Διδακτρικού προγράμματος του ΜΜΚ

Το τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Μάστερ και διδακτορικού. Ο σκοπός του διδακτορικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην σύγχρονη γνώση και στις τεχνικές της γρήγορα εξελισσόμενης και ιδιάζουσας σημασίας για την κοινωνία περιοχή της Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η έρευνα και η καινοτομία ενθαρρύνονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των καθηγητών, των φοιτητών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Κυβέρνηση ή την βιομηχανία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία εργαζόμενοι σαν βοηθοί καθηγητές σε προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μία από τις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα και οι οποίες είναι:

  • Συστήματα Ενέργειας,
  • Κατασκευαστική και
  • Bιοϊατρική Μηχανική

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 4 με 5 χρόνια και περιλαμβάνει τόσο παρακολούθηση μαθημάτων (72 πιστωτικές μονάδες, 9 μαθήματα) όσο και ερευνητική εργασία (168 πιστωτικές μονάδες). Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε κάποια από τις ερευνητικές περιοχές του τμήματος με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία ή σε ερευνητικούς οργανισμούς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών συνοψίζεται στο πίνακα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδακτορικό (Ph.D.) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 
 

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο 

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ
1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ     2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ  
MMK 541        Αυτοματοποίηση Κατασκευαστικών  Διεργασιών
 8
MME 524       Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών  Συστημάτων
 8
MMK 518        Θεωρία για Εφαρμογές Ροής Ασυμπίεστων Νευτωνικών και μη-Νευτωνικών Ρευστών     
 8 MMK 512       Προχωρημένη Θερμοδυναμική  8
MMK 531        Μηχανική Συνεχών Μέσων  8
                         Μη γραμμική Μηχανική Στερεών Σωμάτων και Κατασκευών
 8
Έρευνα Διατριβής Ι  6 Έρευνα Διατριβής  ΙΙ  6
Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ  4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Επεξεργασία Σήματος
8 Έρευνα Διατριβής IV 30
Μάθημα Επιλογής 8    
Μάθημα Επιλογής 8    
Έρευνα Διατριβής ΙΙΙ   6    
                                                                                                Σύνολο 30 Σύνολο 30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Έρευνα Διατριβής V   30 Έρευνα Διατριβής VI 30
Σύνολο 30 Σύνολο 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Έρευνα Διατριβής VII  20 Έρευνα Διατριβής VIII 20
Εγγραφή Διατριβής Ι 
10 Εγγραφή Διατριβής ΙΙ 10
Σύνολο 30 Σύνολο 30

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής που δίνονται από το πρόγραμμα ή μαθήματα που προσφέρονται από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος ή του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα προσφέρει τα εξής μαθήματα επιλογής:

          Τίτλος-Κωδικός μαθήματος                                                                                                                      Π.Μ.

  • MMK 516        Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας                                                              8
  • MMK 517        Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας                                                                                      8
  • MMK 533        Εφαρμογές Μηχανικής Ακουστικής στη Βιομηχανία και Βιοϊατρική                      8
  • MMK 535        Ιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση με Υπερήχους                                                        8

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε στον συντονιστή του  προγράμματος, Επ. Καθηγητή Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος (+357 2289 2238)

Για πληροφορίες σχετικά με της ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του τμήματος, κα Λουκία Χριστοδούλου (+357 22892280)