Το τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ο σκοπός του προγράμματος επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην σύγχρονη γνώση και στις τεχνικές της γρήγορα εξελισσόμενης και ιδιάζουσας σημασίας για την κοινωνία περιοχή της Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η έρευνα και η καινοτομία ενθαρρύνονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενισχύει την συνεργασία μεταξύ των καθηγητών, των φοιτητών, της βιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών της Κύπρου και του εξωτερικού. Πλήρης και μερικές υποτροφίες δίδονται από το Πανεπιστήμιο στους καλύτερους νέο-εισερχόμενους φοιτητές.

Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μία από τις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα και οι οποίες είναι:

  • Συστήματα Ενέργειας,
  • Κατασκευαστική και
  • Bιοϊατρική Μηχανική

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 2 χρόνια και περιλαμβάνει τόσο παρακολούθηση μαθημάτων (64 πιστωτικές μονάδες, 8 μαθήματα) όσο και ερευνητική εργασία (56 πιστωτικές μονάδες). Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε κάποια από τις ερευνητικές περιοχές του τμήματος με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία ή σε ερευνητικούς οργανισμούς. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών συνοψίζεται στο πίνακα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάστερ (M.Sc.) Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 
 

Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ.
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 541        Αυτοματοποίηση Κατασκευαστικών
                          Διεργασιών
 8
ΜΜΕ 524        Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών
                          Συστημάτων
 8
ΜΜΚ 518        Θεωρία για Εφαρμογές Ροής Ασυμπίεστων
                          Νευτωνικών και μη-Νευτωνικών Ρευστών
 8 ΜΜΚ 512        Προχωρημένη Θερμοδυναμική  8
ΜΜΚ 531        Μηχανική Συνεχών Μέσων  8 Μάθημα Επιλογής  8
Έρευνα Διατριβής Ι  6 Έρευνα Διατριβής ΙΙ  6
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
Έρευνα Διατριβής ΙΙΙ 14 Έρευνα Διατριβής IV 30
Μάθημα Επιλογής 8    
Μάθημα Επιλογής 8    
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο 30
 
 

 

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής που δίνονται από το πρόγραμμα ή μαθήματα που προσφέρονται από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος ή του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα προσφέρει τα εξής μαθήματα επιλογής:

         Τίτλος-Κωδικός μαθήματος                                                                                                                    Π.Μ.                            

  • ΜΜΚ 516        Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας                                                            8
  • ΜΜΚ 517        Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας                                                                                    8
  • MMK 523        Επεξεργασία Σήματος                                                                                                    8
  • ΜΜΚ 533        Εφαρμογές Μηχανικής Ακουστικής στη Βιομηχανία και Βιοϊατρική                    8
  • ΜΜΚ 535        Ιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση με Υπερήχους                                                      8
  • MMK 551        Μη γραμμική Μηχανική Στερεών Σωμάτων και Κατασκευών                               8

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να απευθυνθείτε στον συντονιστή του  προγράμματος, Επ. Καθηγητή Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος ( +357 2289 2238 )

Για πληροφορίες σχετικά με της ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του τμήματος, κα Λουκία Χριστοδούλου ( +357 22892280 )