Υπολογιστική Μηχανική

http://ucy-compsci.org
http://future-cy.org