Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική