Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών |Περιγραφή μαθημάτων|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Έντυπα και Έγγραφα


Διπλωματική Εργασία

Γενικά

Μία  Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από ένα τελειόφοιτο φοιτητή είτε από μια ομάδα φοιτητών (capstone design), κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του έβδομου και όγδοου εξαμήνου των σπουδών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Κάθε ΔΕ οφείλει να περιέχει επαρκή στοιχεία πρωτοβουλίας, αυτοδύναμης μελέτης και παραγωγικότητας (στοιχεία πρωτοτυπίας, με την ευρεία έννοια του όρου). Η ΔΕ μπορεί να έχει θεωρητικό ή πρακτικό χαρακτήρα ή και συνδυασμό αυτών των δύο. Μία ΔΕ δύναται να συνίσταται, π.χ., σε συνθετική εφαρμογή υπαρχουσών τεχνικών, επέκταση γνωστών μεθόδων στους τομείς θεωρίας, λογισμικού, υλικού ή εφαρμογών, κατασκευή πρωτότυπου συστήματος, αντιμετώπιση θεωρητικών προβλημάτων, συλλογική επισκόπηση ή μελέτη μιας θεωρητικής ή πρακτικής περιοχής κ.λ.π.

Κατάθεση και Ανακοίνωση Θεμάτων

Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού καταθέτει στο Τμήμα αριθμό θεμάτων ΔΕ και τίτλο για κάθε μία. Ο Συντονιστής ΔΕ συγκροτεί τον κατάλογο των κατατεθέντων θεμάτων ΔΕ, που ανακοινώνεται στους φοιτητές.

Ανάληψη Θεμάτων

Κάθε φοιτητής οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση θέματος ΔΕ, κατόπιν συναντήσεων εντός καθορισμένης περιόδου, με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν προτείνει θέματα της προτίμησής του. Μέσω διαδικασίας καταγραφής των προτιμήσεων, ο φοιτητής εξασφαλίζει τη συγκατάθεση ενός μέλους για να τον επιβλέψει. Το μέλος αυτό αποτελεί τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΕ. Με την εξασφάλιση θέματος, ο φοιτητής συμπληρώνει ειδικό Έντυπο Εγγραφής, που περιλαμβάνει τον τίτλο του θέματος. Το Έντυπο Εγγραφής προσυπογράφεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΔΕ του φοιτητή και κατατίθεται στο Τμήμα.

Πρότυπο Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Το αναλυτικό εντύπο για την ορθή συγγραφή διπλωτικής εργασίας καταχωρείται στην ιστοσελίδα του τμήματος στα ''  Έντυπα και  Έγγραφα '' σε αντίθετη περίπτωση πατήστε εδώ.

 

Ενδεικτικά Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Arxeio Thematwn Diplwmatikwn Ergasiwn new