Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών|Διπλωματική Εργασία|Διδακτικά εργαστήρια|Δευτερεύον Πτυχίο|Φοιτητές ERASMUS+|Έντυπα και Έγγραφα


 

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος
 
Π.Μ.   Τίτλος-Κωδικός μαθήματος Π.Μ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 025           Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι  5 MAΣ 026            Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ     5
MAΣ 029           Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας  5 ΓΛΩ 104             Αγγλική για Τεχνικά Θέματα  5
ΓΛΩ 100            Αγγλικά Γενικής Μορφής
 5 MMΚ 107           Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό       5
MMK 105          Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση  5 MMΚ 125           Στατική  5
MMK 106          Εισαγωγή στη Μηχανική 5 MMΚ 155           Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι  5
MMK 145          Σχεδίαση με τη χρήση Υπολογιστών 5 MMΚ 156          Χημεία για Μηχανικούς         5
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο  30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MAΣ 027           Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 5 MMΚ 208            Προγραμματισμός και Αριθμητικές Μέθοδοι 5
MMΚ 215          Θερμοδυναμική Ι 5 MMΚ 216            Μηχανική  Ρευστών Ι 5
MMΚ 225          Δυναμική 5 MMΚ 217            Μεταφορά Θερμότητας 5
MMΚ 226          Μηχατρονική Ι 5 MMΚ 227            Ταλαντώσεις 5
MMΚ 255          Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 5 MMΚ 228            Μηχατρονική ΙΙ 5
MMΚ 256          Μηχανική Στερεών 5 ΜΜΚ 257            Αντοχή Υλικών 5
                                                                                               Σύνολο 30                                                                                                Σύνολο 30
5ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
MMΚ 315           Θερμοδυναμική ΙΙ 6 MMΚ 316             Μηχανική Ρευστών ΙΙ 6
MMΚ 307           Αριθμητικές Μέθοδοι*
6 MMΚ 318             Θερμικές Μηχανές 6
MMΚ 325           Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων*
6 MMΚ 327             Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 6
MMΚ 345           Στοιχεία Μηχανών 6 MMΚ 346             Μηχανολογικός Σχεδιασμός 6
MMΚ 347           Σχεδίαση και Κατασκευαστική*
6 MMΚ 348             Κατασκευαστικές Διεργασίες 6
                                                                                                Σύνολο 30                                                                                                 Σύνολο 30
 7ο  ΕΞΑΜΗΝΟ   8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΜΚ 405           Διπλωματική Εργασία I  7 ΜΜΚ 406             Διπλωματική Εργασία II  8
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6 ΜΜΚ 4..               Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6
ΜΜΚ 4..             Κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα  6                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
                            Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5                                Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής  5
 
Σύνολο
30
 
Σύνολο
30
       
 
 

 

 
%MCEPASTEBIN%
KAT΄ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  
Κωδικός Μαθήματος Όνομα Μαθήματος Π.Μ
ΜΜΚ 416 Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός    
  6
ΜΜΚ 417 Συστήματα Ενέργειας
  6
MMΚ 418 Συμπιεστή Ροή                  
  6
MMΚ 419 Σύγχρονα Εργαλεία Υπολογιστικής Μηχανικής   6
ΜΜΚ 420 Ρομποτική   6
MMK 421 Προχωρημένη Δυναμική και Εφαρμογές   6
ΜΜΚ 426 Θεωρία Δονήσεων και Εφαρμογές
  6
MMK 435 Εισαγωγή στην Βιολογική και Βιοϊατρική Μηχανική   6
ΜΜΚ 436 Μηχανική Κυττάρων και Ιστών
  6
MMΚ 442 Εφαρμογές Κατασκευαστικής με Τεχνολογία Λέιζερ   6
MMK 443 Προηγμένες Διεργασίες Επεξεργασίας Μετάλλων*   6
Ανάλυση Στατικής και Δυναμικής Γραμμικής Ελαστικότητας με Πεπερασμένα Στοιχεία
  6
ΜΜΚ 452 Εισαγωγή στη ΝανοΕπιστήμη και Νανοτεχνολογία   6
ΜΜE 456 Iδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών*
  6
ΜΜΚ 457 Ιδιότητες Υλικών: Τεχνικές Μετρήσεων και Δοκιμών
  6
ΜΜΚ 458 Υλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον   6
MMΚ 459 Επιστήμη, Τεχνολογία και Κατασκευαστική Ινωδών Υλικών   6
  
   
 
*Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα
 
Πίνακας Προαπαιτούμενων Μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 
Πληροφορίες για φοιτητές Erasmus που ενδιαφέρονται για το Τμήμα ΜΜΚ βρίσκονται μόνο στην αγγλική σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 

Για πληροφορίες για το μάθημα ΜΜΚ350-Τοποθέτηση σε Οργανισμούς, πατήστε εδώ. (Σημειώνεται ότι οι πιστωτικές μονάδες του μαθήματος δεν μετρούν στις 240 πμ του προγράμματος σπουδών)