Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαστε ένα νέο τμήμα το οποίο ιδρύθηκε το 2002, δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2003 και απένειμε τα πρώτα πτυχία Μηχανολόγου Μηχανικού τον Ιούνιο του 2007. Το Τμήμα μας προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (μεταπτυχιακός τίτλος Μάστερ και Διδακτορικός τίτλος σπουδών), τα οποία διαρκώς εξελίσσονται για να καλύπτουν τις ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού του 21ου αιώνα. Οι απόφοιτοί μας είναι οι μηχανολόγοι που σχεδιάζουν, δημιουργούν, διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τεχνολογίες σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της καθημερινής ζωής. Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 200 προπτυχιακοί και 50 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Κατά το τέλος του 2018, στο Τμήμα υπάρχουν 12 μέλη ΔΕΠ ενώ άλλες 5 θέσεις έχουν προγραμματιστεί να πληρωθούν μέχρι το 2020. Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι ένα μίγμα έμπειρων μόνιμων καθηγητών και πολλά υποσχόμενων νεαρών μελών, που καθιστά το Τμήμα μας ένα δραστήριο και συναρπαστικό μέρος του Πανεπιστημίου, και είναι ο κύριος λόγος της μέχρι τώρα επιτυχίας του.

Το Τμήμα μας βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και μέσω μιας στοχευόμενης στρατηγικής προσλήψεων προσπαθεί να επιτύχει την δημιουργία κρίσιμης μάζας σε επιλεγμένες ερευνητικές περιοχές και ενός παραγωγικού περιβάλλοντος όπου μπορεί να διεξαχθεί έρευνα πολύ υψηλής ποιότητας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες έχουν οργανωθεί στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: (α) Θέρμο-ρευστομηχανική και Συστήματα Ενέργειας, (β) Υπολογιστική Μηχανική, (γ) Προσομοίωση Μηχανικών Συστημάτων και Έλεγχος, (δ) Σχεδίαση, Κατασκευαστική, Αυτοματισμός και Ρομποτική, (ε) Βιοϊατρική Μηχανική και Βιοτεχνολογία, (στ) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, και (ζ) Μίκρο- και Νάνο-Τεχνολογία. Το ακαδημαϊκό προσωπικό διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνας η οποία χρηματοδοτείται κυρίως από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Περισσότερα από 80 ερευνητικά προγράμματα έχουν εκπονηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος έχουν επιτυχώς διεκδικήσει, μεταξύ άλλων, ένα έργο ERC Starting Grant, δύο Έδρες Αριστείας Marie Curíe, ένα Έργο Μεταφοράς Γνώσης και Ανάπτυξης Marie Curíe και ένα Έργο Ομάδας Αριστείας Marie Curíe.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού μας προσωπικού θέτουν υψηλή προτεραιότητα στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο που θα τους οδηγήσει σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού προσωπικού και με την βοήθεια του τεχνικού προσωπικού, των ειδικών επιστημόνων και των μεταπτυχιακών βοηθών καθηγητών, το τμήμα έχει αναπτύξει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που διασφαλίζουν την σωστή και ενδελεχή εκπαίδευση και μεταδίδουν τις διανοητικές αναζητήσεις της μηχανικής μηχανολογίας στις νέες γενεές. Το εύρος της εκπαίδευσης και η προηγμένη γνώση που προσφέρεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προετοιμάζει τους αποφοίτους μας για εργοδότηση σε τομείς όπως αεροδιαστημική, σχεδιασμό με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, βιοϊατρική μηχανική, κατασκευαστική, μικροηλεκτρονική και μηχανική υλικών.

Ο στόχος του Τμήματός μας είναι η συνεχής προσπάθεια για επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα.

Θεοδώρα Κυράτση                           

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος